c S
Dnevne novosti

ESLJP: Hrvatski golf savez protiv Hrvatske

26.07.2021 07:45 Golf
Odluka upravnih vlasti o prestanku postojanja udruge nije bila opravdana, a sutkinja koja je bila članica vijeća koje je odlučivalo o ustavnoj tužbi podnositeljice zahtjeva nije bila nepristrana.

Ured zastupnika pripremio je analizu presude Hrvatski golf savez protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud za ljudska prava presudio da je podnositelju zahtjeva povrijeđeno pravo na slobodu okupljanja i udruživanja zajamčeno člankom 11. Konvencije kao i pravo na pošteno suđenje zajamčeno člankom 6. Konvencije (nepristran sud).
 
Europski sud je utvrdio da su domaća tijela mehanički primijenila odredbe Zakona o udrugama i zaključila da je udruga prestala djelovati zbog puke činjenice da je nad njom otvoren stečajni postupak, a pri tome nisu uzela u obzir relevantne činjenice i uvjerljive dokaze koji su pokazivali da je udruga nastavila djelovati. 

Također, Europski sud je zaključio da Ustavni sud nije bio nepristran jer je suprug sutkinje koja je bila članica vijeća Ustavnog suda koje je odlučivalo o ustavnoj tužbi udruge, bio predsjednik golf-kluba protiv kojeg je udruga pokrenula ovršni postupak radi naplate neplaćene članarine.