c S
Dnevne novosti

ESLJP: Matijašić protiv Hrvatske

05.07.2021 07:45 Policija
Kažnjavanjem za prometne prekršaje i zabranom upravljanja motornim vozilom podnositelju nije povrijeđeno načelo ne bis in idem

Europski sud za ljudska prava je dana 8. lipnja 2021. donio odluku u predmetu Matijašić protiv Hrvatske kojom je utvrdio da je zahtjev podnositelja koji se odnosi na navodnu povredu prava da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari (ne bis in idem) iz članka 4. Protokola 7. uz Konvenciju nedopušten.
 
Podnositelj je u zahtjevu naveo da su kažnjavanjem za prekršaje koje je počinio u cestovnom prometu, te naknadnim izricanjem zaštitne mjere zabrane upravljanja motornih vozilom zbog istih prekršaja, domaća tijela povrijedila njegovo pravo da ne bude kažnjen dva puta.
 
Sud je međutim utvrdio da naknadno izricanje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom nije predstavljalo ''kaznenu optužbu'' protiv podnositelja zahtjeva. Sud je pojasnio da je takva zabrana bila jasna i predvidljiva posljedica ponovljenih povreda cestovnih propisa od strane podnositelja zahtjeva, te da ona nije predstavljala kaznu za njegovo prijašnje protupravno ponašanje, već pravnu posljedicu kaznenih bodova koje je prikupio. Sud je nadalje primijetio da primjena zabrane upravljanja motornim vozilom nije uključivala izricanje novčane kazne ili lišavanje slobode, što je obično pokazatelj kaznene sankcije.
 
Stoga je prigovor podnositelja zahtjeva proglasio nespojivim ratione materiae s odredbama Konvencije i dodatnih protokola.
 
Slijedom svega navedenog Sud je zahtjev podnositelja proglasio nedopuštenim, a odluka je konačna.