c S
Dnevne novosti

ESLJP: Nedić i Džojić protiv Hrvatske

27.09.2021 07:55 ECHR
Europski sud za ljudska prava je utvrdio da je podnositeljima povrijeđeno konvencijsko pravo na mirno uživanje vlasništva zbog dugog kašnjenja isplate braniteljskih mirovina.

Europski sud za ljudska prava je dana 23. rujna 2021. godine donio presudu kojom je spojio odlučivanje o zahtjevima podnositelja g. Ante Nedića i g. Dragana Džojića smatrajući da se radi o istovrsnoj tematici. Sud je presudom utvrdio povredu prava na mirno uživanje vlasništva obojici podnositelja zbog devetogodišnjeg kašnjenja u isplati zaostalih mirovina od strane Republike Hrvatske.
 
Oba podnositelja zahtjeva su bivši pripadnici Hrvatskog vijeća obrane (dalje: HVO) koji su ranjeni prilikom ratnih operacija u Bosni i Hercegovini. Međudržavnim sporazumom o suradnji između RH i BiH koji je stupio na snagu 1. srpnja 2006. regulirana su prava žrtava rata iz reda HVO-a. Tim sporazumom bilo je predviđeno da RH isplaćuje članovima HVO-a mirovine od dana stupanja Sporazuma na snagu kao i da im isplaćuje razliku između mjesečnog iznosa invalidnine koji dodjeljuje nadležno tijelo BiH i mjesečnog iznosa invalidske mirovine na koji bi korisnik imao pravo temeljem hrvatskih propisa.
 
Vlada RH je 12. listopada 2016. donijela Odluku prema kojoj se isplata mirovina članovima HVO-a, počevši od zaostalih obveza za 2007. i za svaku sljedeću godinu, trebala isplaćivati nakon osiguranja dovoljnih novčanih sredstava u državnom proračunu za sve korisnike u određenoj godini. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je toj skupini korisnika priznao pravo na invalidske mirovine koje su im redovito isplaćivane, no zaostale dospjele obveze od srpnja 2006. do listopada 2008. nisu im odmah isplaćene zbog nedostatka sredstava u državnom proračunu.
 
Premda je u međuvremenu HZMO podnositeljima podmirio sve dospjele obveze, Europski sud je sukladno svojoj dobro utvrđenoj praksi ponovio da se kašnjenja u izvršenju pravomoćnih sudskih/upravnih odluka ne mogu opravdati nedostatkom novčanih sredstava u državnom proračunu. Budući da su isplate invalidskih mirovina izvršene tek protekom razdoblja od devet godina od priznanja prava na iste, a uzevši u obzir da je Europski sud i puno kraća razdoblja neisplate smatrao pretjeranima, taj Sud je utvrdio povredu čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju u odnosu na oba podnositelja zahtjeva.
 
Podnositelju Nediću je dodijelio 5,000 eura, a podnositelju Džojiću 6,000 eura za ime nematerijalne štete zbog povrede Konvencije, te svakom od njih po 2,000 eura za sudske troškove, a presuda je konačna.