c S
Dnevne novosti

ESLJP: Nova odluka o nedopuštenosti - Čolak protiv RH

06.06.2022 07:25

Europski sud za ljudska prava je u odluci Čolak protiv RH odbacio zahtjev podnositelja kao nedopušten i neosnovan jer nije iscrpio domaća pravna sredstva koja je imao na raspolaganju.

Europski sud za ljudska prava ( dalje: Europski sud) je 10. svibnja 2022. donio, a 2. lipnja 2022. objavio odluku o nedopuštenosti zahtjeva g. Slavena Čolaka (dalje u tekstu: ''podnositelj'') smatrajući da je njegov zahtjev očito neosnovan i nedopušten zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih sredstava.

Podnositelj je prigovarao da mu je povrijeđeno pravo na pošteno suđenje (čl. 6. st. 1. Konvencije) i pravo na mirno uživanje vlasništva (čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju) jer mu je Općinski građanski sud u Zagrebu naložio platiti troškove dva odgođena ročišta u iznosu od oko 33.400 EUR te da protiv tog rješenja nije imao djelotvorno pravno sredstvo (čl. 13. Konvencije).

Europski sud je utvrdio da, iako podnositelj nije imao pravo na podnošenje posebne žalbe protiv rješenja o troškovima odgođenih ročišta, on je imao djelotvorno pravno sredstvo u vidu žalbe protiv prvostupanjske presude koju je trebao iskoristiti a nije, već je mjesto žalbe podnio ustavnu tužbu.

Štoviše, podnositeljeva parnica za naknadu štete od samog početka nije imala razumne izglede za uspjeh jer je njegovo potraživanje zastarjelo što za podnositelja nije moglo biti nepredvidljivo niti je otvorilo neko novo pravno pitanje. U konačnici, budući je podnositelj parnicu izgubio u cijelosti on je u svakom slučaju bio dužan snositi i trošak odgođenih ročišta prema pravilu ''gubitnik plaća''. Ujedno, Europski sud je utvrdio da je podnositelj u više navrata podnosio opsežne podneske neposredno prije održavanja ročišta zbog čega su ta ročišta bila odgođena. Takvim neodgovornim ponašanjem sam se izložio riziku plaćanja troškova odgode ročišta.

Ova odluka je konačna.