c S
Dnevne novosti

ESLJP: Nova odluka o nedopuštenosti – Krasić protiv Hrvatske

03.06.2022 07:30

KNJIGA I ČEKIĆ
Europski sud za ljudska prava donio je odluku u predmetu Krasić protiv Hrvatske kojom je odbacio kao nedopušten zahtjev podnositeljice koja je prigovarala povredi prava na pristup sudu zbog odbačaja žalbe u ovršnom postupku.

Dana 2. lipnja 2022. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je odluku u predmetu Krasić protiv Hrvatske, koju je donio 3. svibnja 2022., a kojom je odbacio zahtjev podnositeljice da joj je povrijeđeno pravo na pristup sudu (čl. 6. Konvencije), smatrajući ga očigledno neosnovanim.

Podnositeljica je bila ovršenica u ovršnom postupku u kojem je Općinski sud u Šibeniku odbacio njezinu žalbu protiv rješenja o ovrsi kao nepravodobnu. Podnositeljica je zatim podnijela prijedlog za povrat u prijašnje stanje a dodatno i žalbu. U prijedlogu i žalbi je tvrdila da je rješenje o ovrsi pogreškom dostavljeno njenoj majci a ne njoj, zbog čega je propustila žalbeni rok. Podnositeljica je predložila da se provede grafološko vještačenje potpisa kako bi se utvrdilo da je dostavnicu potpisala njezina majka.

Općinski sud a kasnije i Županijski sud u Šibeniku odbili su zahtjev podnositeljice za povrat u prijašnje stanje jer se eventualni propusti u dostavi mogu pobijati žalbom. U žalbenom postupku su utvrdili da je općinski sud dva puta pozvao podnositeljicu da predujmi troškove grafološkog vještačenja, na što se podnositeljica oglušila. Stoga sudovi nisu mogli prihvatiti tvrdnju podnositeljice da je dostavnicu potpisala njezina majka. 

Podnositeljica je pred Europskim sudom tvrdila da joj je povrijeđeno pravo na pristup sudu jer su domaći sudovi odbili provesti grafološko vještačenje. Tijekom postupka pred Europskim sudom, zastupnica je tvrdila da su domaći sudovi u gore navedenom žalbenom postupku podnositeljici omogućili pravo na pristup sudu. Naime, prihvatili su njezin prijedlog za provođenjem grafološkog vještačenja i pozvali ju da predujmi troškove istog. Međutim, podnositeljica nije iskoristila to pravo, zbog čega više ne može tvrditi da je žrtva povrede prava na pristup sudu. 

Europski sud je temeljem gore navedenih argumenata odbacio zahtjev podnositeljice, smatrajući ga očigledno neosnovanim.

Odluka je konačna.