c S
Dnevne novosti

ESLJP: Oluić protiv Hrvatske te Jakšić i drugi protiv Hrvatske

13.07.2021 07:40 ECHR
Ured zastupnika pripremio je dvije nove analize, Oluić protiv Hrvatske te Jakšić i drugi protiv Hrvatske, koje se odnose pravo na poštovanje privatnog života i doma u kontekstu onečišćenja bukom.

U presudi Oluić protiv Hrvatske Europski sud je utvrdio da je izloženost podnositeljice zahtjeva buci dosegnula potrebnu razinu ozbiljnosti zbog koje se aktivirala pozitivna obveza domaćih vlasti da zaštite pravo podnositeljice na poštovanje privatnog života i doma. Domaće vlasti nisu ispunile tu pozitivnu obvezu jer nisu usvojile i implementirale mjere za zaštitu podnositeljice od prekomjerne izloženosti buci. Naime, prema utvrđenju vještaka, buka je kontinuirano premašivala kako nacionalne tako i međunarodne standarde o najvišim dopuštenim razinama buke, a domaće vlasti su dozvolile da podnositeljica i njezini ukućani gotovo osam godina budu izloženi takvoj buci dok su u tijeku bili razni postupci pred upravnim tijelima i upravnim sudom.

Suprotno tome, u odluci Jakšić i drugi protiv HrvatskeEuropski sud je zaključio da je postupanje domaćih vlasti na mnogo načina predstavljalo značajan napredak u usporedbi s postupanjem u predmetu Oluić. Naime, razina buke nije dosegnula minimalnu razinu ozbiljnosti potrebnu za aktiviranje pozitivne obveze domaćih tijela na temelju članka 8. Konvencije jer je u razdoblju od 4 godine buka nadilazila dopuštenu razinu samo tijekom dva mjerenja te je bila nižeg intenziteta i brzo je sanirana. Čak i ako se uzme da je uznemiravanje bilo potrebnog intenziteta, postupanje domaćih tijela po prijavama podnositelja zahtjeva bilo je brzo i učinkovito (sanitarne inspekcije provedene su bez odgode svaki puta na zahtjev podnositelja, podnositelji su prisustvovali većem broju inspekcija i mjerenjima razine buke, a u upravnim postupcima im je dodijeljen status stranke kad god su ga zatražili te su imali na raspolaganju sva pravna sredstva za zaštitu svojih prava).