c S
Dnevne novosti

EU se dogovorio o Uredbi o obveznoj popunjenosti skladišta plina

20.05.2022 07:05 ZAGREB, 19. svibnja 2022. (Hina) - Vijeće EU-a, koje predstavlja države članice i Europski parlament postigli su dogovor u četvrtak o prijedlogu uredbe o skladštenju plina kako bi se poboljšala sigurnost opskrbe u EU-u u aktualnom geopolitičkom kontekstu.

Dva zakonodavna tijela EU-a složila su se da podzemna skladišta plina moraju biti popunjena najmanje 80 posto svojih kapaciteta za predstojeću zimsku sezonu 2022./2023. a ubuduće nakon toga 90 posto.

One države koje imaju iznimno velike kapacitete za skladištenje plina treba će ih napuniti do 35 posto popunjenosti od prosjeka njihove potrošnje u posljednjih pet godina. To je uvedeno kako pojedine države članica ne bi bile izložene nerazmjerno visokim troškovima s obzirom na trenutačnu cijenu plina.

Prema dogovoru, države članice mogu ispuniti cilj o 90-postotnoj popunjenosti računajući i zalihe ukapljenog plina.

Budući da sve države članice nemaju sustav skladišta plina na svojem državnom području, dogovorom je definirano da te države trebaju imati  pristup rezervama za skladištenje drugih država članica do 15 posto od svoje prosječne potrošnje u zadnjih pet godina. Pri tome će morati snositi odgovarajući dio financijskog tereta za punjenje skladišta.Postignuti dogovor sada trebaju potvrditi svatko za sebe i Vijeće i Parlament.