c S
Dnevne novosti

Europski zastupnici odobrili fondove za zeleniji regionalni razvoj i suradnju

25.06.2021 07:23 ZAGREB/BRUXELLES, 24. lipnja 2021. (Hina) - Parlament je u srijedu odobrio tri fonda EU-a s ukupnim iznosom od 243 milijarde eura za jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u proračunskom razdoblju do 2027., u kojima se znatna dio sredstva vezuje uz ostvarivanje ciljeva Europskog zelenog plana, priopćio je Europski parlament u četvrtak.

Takozvani „kohezijski paket” obuhvaća cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg), Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, kao i Uredbu o zajedničkim odredbama kojom su uređeni regionalni, kohezijski i socijalni fondovi EU-a u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju.

U skladu s novom Uredbom o zajedničkim odredbama, Interreg te Regionalni i kohezijski fond bit će obvezni usmjeriti najmanje 30 % svojih sredstava na djelovanje u području klime, kružno gospodarstvo te na ulaganja u održivi rast i radna mjesta. Predviđene su i posebne mjere za mala i srednja poduzeća te najudaljenije regije. 

U cilju oporavka od pandemije bolesti COVID-19 njihovim sredstvima podupirat će se i kultura, održivi turizam, digitalizacija te povećanje otpornosti sustava javnog zdravstva. Neće se podupirati ulaganja povezana s nuklearnom energijom ili fosilnim gorivima, uz izuzetak projekata zamjene ugljena prirodnim plinom koji se provode do 31. prosinca 2025.

Interreg: potpora za prekogranične projekte i suradnju sa susjednim regijama EU-a

Proračun Interrega za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 8,05 milijardi eura (izraženo u cijenama iz 2018.), što je za 3 % više nego u prethodnom razdoblju, uz ukupnu stopu sufinanciranja od 80 % (85 % za najudaljenije regije). Sredstva, koja su veća za tri posto u odnosu na prethodno razdoblje, osigurana su putem omotnice Fonda za europski regionalni razvoj. Od tog je iznosa 72,2 % predviđeno za prekograničnu suradnju, dok je za transnacionalnu suradnju predviđeno 18,2 %, za međuregionalnu suradnju 6,1 %, a za suradnju najudaljenijih regija 3,5 % sredstava. Do 20 % sredstava programa Interreg može se dodijeliti malim projektima.

Uredba o zajedničkim odredbama

Tim su propisom utvrđene zajedničke odredbe za Regionalni i kohezijski fond, Fond za pravednu tranziciju, Europski socijalni fond plus i Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. S ukupnim sredstvima u iznosu od 330 milijardi eura (izraženo u cijenama iz 2018.) instrumenti obuhvaćeni tim propisom zajedno će činiti otprilike trećinu ukupnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Države članice će kao uvjet za dobivanje sredstava EU-a morati poštovati Povelju EU-a o temeljnim pravima, UN-ove ciljeve održivog razvoja i Pariški klimatski sporazum te promicati rodnu ravnopravnost i boriti se protiv diskriminacije, stoji u priopćenju. Sve tri uredbe objavit će se u Službenom listu Europske unije 30. lipnja i stupiti na snagu sljedećeg dana.