c S
Dnevne novosti

Fond osigurao 96 milijuna kuna za projekte zaštite okoliša

25.04.2022 07:15 ZAGREB, 22. travnja 2022. (Hina) - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio je da na Dan planeta Zemlje objavljuje tri javna poziva ukupne vrijednosti 96 milijuna kuna kojima se sufinanciraju projekti zaštite okoliša vezani uz klimatske promjene, zaštitu bioraznolikosti i gospodarenje otpadom.

Prvi poziv vrijedan je 20 milijuna kuna, a namijenjen je objektima u vlasništvu RH, jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave ili javnih ustanova kojima se financiraju projekti koji imaju za cilj smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj te fluoriranih stakleničkih plinova.

Riječ je o projektima zamjene postojećih rashladnih sustava onima koji koriste nove tehnologije i ne oštećuju ozonski sloj, a istovremeno su i energetski učinkovitiji. Za pojedini projekt je moguće dobiti i do 1,2 milijuna kuna, odnosno i do 100 posto opravdanih troškova. Cilj je olakšati tranziciju prema tehnologijama s nižim utjecajem na klimatske promjene i kad je riječ o potencijalu globalnog zagrijavanja ali i o energetskoj učinkovitosti.

Drugi poziv je namijenjen isključivo javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te ostalim zaštićenim dijelovima prirode. S 10 milijuna kuna sufinancirat će se projekti koji doprinose kontroli populacije više invazivnih stranih vrsta. Naime, EU i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja su identificirali prioritetne invazivne strane vrste te područja na kojima ih je potrebno hitno ukloniti, odnosno kontrolirati, kako bi se spriječilo njihovo daljnje širenje i negativan utjecaj na autohtone vrste i staništa. Riječ je o malom indijskom mungosu  (Herpestes javanicus auropunctatus), kornjačama (Trachemys scripta), bodljobradim rakovima (Orconectes limosus), signalnim rakovima (Pacifastacus leniusculus), plutajućoj vodenoj mekčini (Ludwigia peploides) te pajasenu (Ailanthus altissima).

Treći poziv je za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada jedinicama lokalne samouprave te trgovačkim društvima i pravnim ili fizičkim osobama - obrtnicima. Za unaprjeđenje lokalnih sustava gospodarenja otpadom osigurano je 66 milijuna kuna, a sufinancirat će se nabava komunalne opreme i uređaja, ali i različiti projekti edukacije građana s obzirom da su motivirani i informirani građani ključan element svakog uspješnog sustava.

"Aktivnosti koje se sufinanciraju kroz pozive korak su naprijed ka zelenoj tranziciji i tek jedan dio planiranih programa Fonda za 2022. Do kraja godine očekuje se objava još 14 poziva iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti", najavljuju iz Fonda.