c S
Dnevne novosti

HBOR kreditira projekte javnog sektora uz kamatne stope od 1,1 posto

02.08.2021 07:25 ZAGREB, 30. srpnja 2021. (Hina) - HBOR je snizio kamatne stope po programima Investicije javnog sektora i EU projekti te je kamatna stopa za ulaganja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanova i agencija u njihovom većinskom vlasništvu s potpomognutih područja snižena na 1,1 posto, a za one s ostalih područja na 1,2 posto.

Po programu Investicije javnog sektora, HBOR od sada JLP(R)S-ove, ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu s potpomognutih područja izravno kreditira uz godišnju kamatnu stopu od 1,1 posto, a one s ostalih područja uz 1,2 posto umjesto dosadašnjih 1,75, odnosno 2 posto. Kamatna stopa od 1 posto i odobrenje kredita bez ikakvih naknada za obradu zahtjeva ili izmjenu uvjeta kredita za ulaganje u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije i dalje je na snazi.

Po programu EU projekti, kamatna stopa za izravno kreditiranje projekata JLP(R)S-ova, ustanova i agencija u njihovom većinskom vlasništvu snižena je na 1,2 posto s postojećih 1,7 posto, odnosno 1,9 posto za kredite s rokom otplate dužim od 10 godina.

Po oba programa za JLP(R)S-ove, ustanove i agencije u njihovom vlasništvu naknada za obradu zahtjeva snižena je na 0,2 posto te se ne naplaćuje naknada za rezervaciju sredstava. Ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, krediti po ovim programima odobravaju se na rok do 15 godina uključujući i mogućnost korištenja počeka do pet godina, a ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti, moguće je odobrenje kredita na rok do 17 godina uz mogućnost korištenja počeka do četiri godine.

HBOR može kreditirati do 100 posto predračunske vrijednosti investicije, uključujući i pripadajući PDV, a za kreditiranje projekata sufinanciranih EU fondovima moguće je izdavanje garancije za povrat predujma.

Uz redovne programe, HBOR odobrava i ESIF kredite za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora te ESIF kredite za javnu rasvjetu uz kamatnu stopu već od 0,1 posto i bez uobičajenih naknada koje se naplaćuju pri realizaciji kredita,kaže se u priopćenju, u kojem se iznosi i da je u zadnjih 18 mjeseci HBOR podržao projekte javnog sektora s gotovo 1,5 milijardi kuna.