c S
Dnevne novosti

Iz upisnika se briše više od 10.000 jahti i brodica

09.09.2021 07:20 ZAGREB, 8. rujna 2021. (Hina) - Zbog neplaćanja naknade za sigurnost plovidbe iz upisnika se briše više od 10.000 jahti i brodica, piše u srijedu Večernji list.

Nakon što je krajem prošle godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture krenulo s postupkom sređivanja podataka u Upisniku plovila u sklopu čega je provedeno brisanje ukupno 21.814 plovnih objekata, u Ministarstvu kažu da nastavljaju s aktivnostima vezanim za sređivanje podataka u Upisniku brodova RH.

Tako će se, najavljuju, u listopadu ove godine donijeti rješenja o brisanju iz Upisnika brodova RH onih jahti i brodica čiji vlasnici nisu platili naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora dvije godine zaredom, odnosno za 2019. i 2020. Riječ je o popisu više od 10.000 jahti i brodica za koje je evidentiran nepodmireni dug zbog neplaćanja naknade za sigurnost plovidbe na dan 15. kolovoza 2021. godine.

U Ministarstvu objašnjavaju da je Upisnik brodova uspostavljen kao jedinstveno mjesto za upis svih pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti. Time se napustio sustav višestrukih upisnika i očevidnika koji su vođeni na razini lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija te pojedinih vrsta pomorskih objekata. Kako bi se u potpunosti uredili podaci o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata, Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika propisan je niz novih odredbi koje se odnose na upis pomorskih objekata te sređivanje podataka o pomorskim objektima i njihovim vlasnicima.

Svi vlasnici plovila podatke mogu pronaći na web-stranici Ministarstva gdje se nalazi elektronička oglasna ploča Upisnika brodova te na početnoj stranici elektroničke javne usluge e-Plovilo, dok je charter kompanijama dostupan unutar aplikacije e-Nautika.

Obavijesti o mogućim brisanjima bit će upućene i svim lučkim upravama, kao i ovlaštenicima koncesija u lukama nautičkog turizma u kojima vlasnici nekih plovila imaju sklopljene ugovore o vezu. Iznos neplaćenih naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja kao i naknada za upotrebu pomorskog dobra za ove dvije godine prelazi pet milijuna kuna.