c S
Dnevne novosti

Jednaki kriteriji sufinanciranja ranog i predškolskog odgoja djece

22.09.2023 08:20 ZAGREB, 21. rujna 2023. (Hina) - Jednake kriterije kojima sufinancira rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete želi se postići Uredbom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića koju je Vlada prihvatila na sjednici u četvrtak.

Prijedlogom Uredbe, koja se donosi radi osiguranja dugoročne održivosti financiranja predškolskih ustanova, posebice u slabije razvijenim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, godišnji iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića osigurava se općinama i gradovima za javne, ali i za privatne vrtiće na njihovom području.

Iznos se utvrđuje umnoškom - broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u tekućoj pedagoškoj godini, prosječne cijene smještaja po djetetu na razini RH te postotnog udjela od 6,25 posto do 50 posto utvrđenog ovom Uredbom prema skupinama razvijenosti iz Uredbe o indeksu razvijenosti.

Fuchs: Dodatni udio za lakši život na otocima i brdsko-planinskim područjima

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs istaknuo je da je Vlada vodila brigu i kako olakšati život građana na otocima i u brdsko-planinskim područjima "za koje je predvidjela dodatni udio odnosno postotno uvećanje za 15 posto u odnosu na ostale gradove i općine".

Financiranje je predviđeno od 1. listopada "i jedan je od oblika pomoći općinama i gradovima jer će im donijeti dodatno rasterećenje proračuna", a u državnom proračunu u ovoj godini osigurano je 17,8 milijuna eura, dok je u proračunu za 2024. potrebno osigurati 70 milijuna eura, te 82,2 milijuna eura u 2025. 

Donošenje današnje uredbe omogućeno je nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojima je, po prvi puta, propisana mogućnost da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića na temelju mjerila i kriterija koje uredbom propisuje Vlada.

Država Uredbom osigurava jednake kriterije kojima sufinancira rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete, ali i omogućuje gradovima i općinama dodatna ulaganja u vrtiće, povećanje plaća te dodatna zapošljavanja potrebnih kadrova za unaprjeđenje kvalitete, naglasio je ministar.

"Isto tako, ovaj model financiranja otvara mogućnost za smanjenje, u nekim slučajevima čak u ukidanje, roditeljske participacije u cijeni dječjeg vrtića", dodao je Fuchs.

Ukupna ulaganja u nove vrtićke kapacitete iznosit će oko 530 milijuna eura

U obrazloženju Uredbe Fuchs je dao i pregled dosadašnjih ulaganja u za dječje vrtiće i najavio daljnja. Naveo je tako da, unatoč značajnim ulaganjima od 2017. do danas, stopa sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju još uvijek nije zadovoljavajuća odnosno "iznosi oko 79 posto obuhvata djece".

Razlog tome je, rekao je, s jedne strane nedostatak kapaciteta u dječjim vrtićima, ali i problem kako osigurati dugoročnu održivost i financiranje predškolskih ustanova, posebice u slabije razvijenim jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

"Stoga smo kao jednu od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu predvidjeli izgradnju novih kapaciteta dječjih vrtića za što smo do sada uložili više od 265 milijuna eura te u zadnjih pet godina povećali broj vrtićkih mjesta za 13.000", naveo je.

U predstojećem razdoblju, najavio je, predviđena su ulaganja u izgradnju novih kapaciteta dječjih vrtića "za što je osigurano još 260 milijuna eura iz europskih fondova". "Tako će ukupna ulaganja u nove kapacitete iznositi oko 530 milijuna eura, a broj mjesta u vrtićima će se povećati za oko 39 tisuća", rekao je.

Očekuje se da će se postotak obuhvata djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od treće godine do polaska u školu, s početnih 78,8 posto (u 2020.), do 2027. godine povećati na više od 90 posto.