c S
Dnevne novosti

Novim Okvirnim mjerilima se povećava učinkovitost rada sudova

13.12.2021 07:35 PRAVDA 2
ZAGREB, 10. prosinca 2021. (Hina) - Nakon što je Vrhovni sud odbacio prijedlog Okvirnih mjerila za rad sudaca, Ministarstvo pravosuđa ističe da će se tim mjerilima povećati učinkovitost rada sudova na čiju slabiju učinkovitost u prvostupanjskim građanskim predmetima u RH ukazuje i ljestvica učinkovitosti pravosudnih sustava zemalja EU.

Uz Akcijske planove za svako pravosudno područje, zakonske izmjene, posebno u pogledu parničnog postupka, nastoji se stvoriti okvir za poboljšanje učinkovitosti rada sudova, prvenstveno u prvostupanjskim građanskim predmetima, istaknulo je u petak u priopćenju Ministarstvo pravosuđa i uprave koje ističe da su Nova Okvirna mjerila za rad sudaca dio aktivnosti Ministarstva za povećanje učinkovitosti rada sudova.

Nakon stupanja na snagu trenutno važećih Okvirnih mjerila za rad sudaca s 1. siječnja 2020. godine utvrđeno je da se bilježi silazni trend u broju riješenih predmeta u odnosu na godine prije, što je dovelo do pogoršanja pokazatelja učinkovitosti rada sudova - posebno u prvostupanjskim građanskim predmetima na općinskim sudovima, upozorava Ministarstvo.

Analiza podataka iz sustava eSpis o ispunjenju Okvirnih mjerila u prva tri kvartala 2021. godine pokazala je kako su u prvostupanjskim postupcima na općinskim sudovima trenutno važeća Okvirna mjerila prenisko postavljena, kaže se, uz ostalo, u priopćenju Ministarstva pravosuđa i uprave.

Naime, već krajem trećeg kvartala 2021. godine od gotovo tisuću sudaca općinskih sudova koji su radili na predmetima, čak 62 posto je na dan 30. rujna 2021. godine ispunilo svoju sudačku obvezu propisanu Okvirnim mjerilima u postotku od 90 posto i više. Gotovo isti podaci su i za 2020. godinu, na isti datum.

Zbog tih podatke, a osobito zbog pogoršanje pokazatelja učinkovitosti, bilo je nužno pristupiti izradi novih.

Nakon što su prikupljena i analizirana mišljenja svih sudova u Hrvatskoj, ali i Udruge hrvatskih sudaca, Ministarstvo pravosuđa i uprave je izradilo prijedlog novih Okvirnih mjerila za rad sudaca, kaže se i dodaje da je Zakonom o sudovima propisano da Okvirna mjerila za rad sudaca propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske koje je za ministra neobvezujuće.

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić obavijestio je u petak Ministarstvo pravosuđa i uprave kako je proširena opća sjednica Vrhovnog suda, održana u ponedjeljak, jednoglasno zaključila da prijedlog novih Okvirnih mjerila za rad sudaca nije podoban za raspravljanje.

Vrhovni sud je precizirao da prema jednoglasnom stavu proširene sjednice, koju čine svi suci Vrhovnog suda, po dva predstavnika viših sudova te po jedan predstavnik svakog županijskog suda, dostavljeni prijedlog nije podoban za raspravljanje jer ne sadrži bilo kakvo obrazloženje, kao niti razloge zbog kojih je predložen.