c S
Dnevne novosti

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje razvoja komunalnoga gospodarstva

13.05.2022 07:00 ZAGREB, 12. svibnja 2022. (Hina) - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je u četvrtak javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnoga gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini, a najveći iznos potpore iznosit će 400 tisuća kuna.
Prijave se zaprimaju u roku od 20 dana od dana objave javnog poziva odnosno do 1. lipnja, a rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju je do 31. prosinca 2022. godine. Najviši iznos sufinanciranja ministarstva po jedinici lokalne samouprave može iznositi 400 tisuća kuna, odnosno 30 do 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti lokalne jedinice, navodi se u priopćenju Ministarstva.

Cilj poziva je osiguravanje financijske potpore za projekte koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, dok su podnositelji zahtjeva za sufinanciranje jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

Sufinancirat će se, kako se navodi u priopćenju, projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva. 

Time je obuhvaćena izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture.

Isto tako sufinancirat će se i izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave.

Sufinanciranje se može tražiti i za troškove stručnog nadzora nad izvođenjem radova, kao i za nabavu opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti, te za kupnju druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Iz Ministarstva napominju da podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje prihvatljivih projekata.

Pristigle zahtjeve, nakon administrativne obrade, razmatrati će stručno Povjerenstvo, a u postupku ocjenjivanja uzimat će se u obzir stupanj razvijenosti (suklado Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti), moguća specifična obilježja, financijska i operativna sposobnost podnositelja zahtjeva te opravdanost, održivost, stupanj pripremljenosti i isplativost predloženog projekta.  

Inače, lani je sufinancirano 197 projekata u ukupnom iznosu od 26,5 milijuna kuna, podatci su Ministarstva.