c S
Dnevne novosti

Od srpnja otpad plaćamo prema količini miješanog komunalnog otpada

24.01.2022 07:20 ZAGREB, 21. siječnja 2022. (Hina) - Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u petak je predstavio novi model naplate komunalnog otpada - prema količini, a najveća je promjena što će građani, uz fiksnu naknadu, sada plaćati i 4 ili 8 kuna za "službene vrećice" u koje će odlagati miješani komunalni otpad.

Uz to, Gradska vlast planira maknuti kante s javnih površina, kako bi one bile isključivo pod kontrolom njezinih korisnika. Vlasnici stanova i kuća tako će biti odgovorni za sadržaj koji je odložen u kante, pa i za otpad koji će biti odložen mimo pravila.

Novi sustav trebao bi biti u pogonu od 1. srpnja ove godine. Detalje sustava naplate usluge sakupljanja komunalnog otpada, Tomašević  je predstavio na brifingu novinarima i istaknuo da je to najjeftiniji model za sustav koji je u skladu s novim Zakonom o gospodarenju otpadom, ali i najpravedniji jer potiče odvajanje otpada. 

Odluka će se odnositi na 380 tisuća kućanstava te 200 tisuća poslovnih subjekata u Zagrebu, a cijena usluge odvoza komunalnog otpada od sada će se računati drugačije.

Cijena će ovisiti o tome koliko odvajamo

Cijena odvoza miješanog komunalnog otpada sastojat će se od dva dijela - fiksnog i varijabilnog. Građani će po kućanstvu, neovisno radi li se o stanu u zgradi ili u obiteljskoj kući, plaćati 45 kuna paušala mjesečno, dok će poslovni korisnici plaćati 90 kuna mjesečno. Uz paušal, za drugi dio cijene bit će odgovorni sami korisnici.

Svatko će morati kupiti "službene vrećice" za odlaganje komunalnog otpada, a njihove cijene će biti 4 kune za vrećicu od 20 litara, odnosno 8 kuna za vrećicu od 40 litara. Tako će količinom iskorištenih vrećica, građani moći utjecati na ukupnu cijenu usluge.

“Taj sustav će omogućiti individualizaciju na razini kućanstva, a posebice na razini stana u višestambenim zgradama, da se usluga naplati prema odloženome komunalnom otpadu, odnosno onome koji nije sortiran za recikliranje i kompostiranje”, rekao je Tomašević.  

Prema računici, ukupan mjesečni trošak kućanstva koje proizvodi 120 litara komunalnog miješanog otpada iznosio bi 69 kuna. Kućanstvo koje proizvede duplo manje (60 litara mjesečno) platilo bi 57 kuna mjesečno, dok bi ono koje proizvodi 240 litara, platilo 93 kune. Cijene te usluge tako bi bile jeftinije za one koji odvajaju otpad i tako odlažu manje miješanog komunalnog otpada. Naplaćivat će se samo vrećice za komunalni miješani otpad, dok će ostale vrećice, za plastiku i biootpad, biti kao do sada, besplatne. Tomašević je naglasio da je to "najpravedniji sustav naplate od onih koji se uvode u ostalim gradovima u Hrvatskoj", ali i najjeftiniji sustav, kako cijena usluge ne bi "otišla u nebo". 

Uz ovakav model, predviđa se i micanje kanti za otpad, kojih u Zagrebu ima 200 tisuća, sa javnih površina. Kante će se staviti pod ključ, odnosno nadzorom njegovih korisnika, a za svako odlaganje mimo propisa, bit će propisana kazna.

Kazna za nepoštivanje pravila oko 500 kuna

Cijeli sustav bit će pod kontrolom komunalaca koji odvoze otpad. Uz odvoz, od sada će i kontrolirati sadržaj kanti, a za krivo odloženi otpad, primjerice komunalni otpad koji nije odložen u službenu vrećicu, moći će napisati kaznu u iznosu od 12 mjesečnih paušalnih iznosa, što bi iznosilo oko 500 kuna.

Odluku o usluzi sakupljanja komunalnog otpada, Grad Zagreb jučer je poslalo na 30-dnevno javno savjetovanje. Odluka je, kako je istaknuto, usklađena s novim Zakonom o gospodarenju otpadom te ide prema poticanju odvajanja otpada. Trebala bi biti donesena na Gradskoj skupštini u veljači, a na snagu stupit 1. srpnja ove godine, čemu će prethoditi edukativna kampanja.