c S
Dnevne novosti

Putem e-dražbe u četvrtom kvartalu lani prodano 504 nekretnina i pokretnina

18.01.2022 07:20 ZAGREB, 14. siječnja 2022. (Hina) - Putem sustava e-dražbe u zadnjem je kvartalu prošle godine prodano 504 nekretnina i pokretnina, a od početka 2015. do kraja prosinca 2021. prodano ih je 7.219, podaci su Financijske agencije (Fina).

Fina od 1. siječnja 2015. godine, u skladu s odredbama Ovršnog zakona, a na temelju zahtjeva za prodaju kojega Fini dostavlja nadležno tijelo, provodi prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnim postupcima, u postupcima osiguranja te u stečajnim postupcima.

Prema Fininoj statistici, od početka listopada do kraja prosinca prošle godine održane su ukupno 1.222 elektroničke javne dražbe, u kojima se prodavalo 1.195 nekretnina i pokretnina. Za većinu tih nekretnina i pokretnina (automobila, kamiona, strojeva i sl.), točnije njih 691, nije bilo zainteresiranih kupaca, a njih 504 je prodano putem e-dražbe.

U ovršnom je postupku u zadnjm tromjesečju lani prodano 333 nekretnina i pokretnina, većina njih, 178, u drugoj dražbi, dok su na prvoj dražbi prodana 152 predmeta, a tri na četvrtoj elektroničkoj javnoj dražbi.

U stečajnom je postupku putem e-dražbe u zadnja tri mjeseca prošle godine prodano 170 nekretnina i pokretnina, pri čemu ih je najviše prodano u drugoj (65) i prvoj dražbi (44), dok je u trećem krugu prodano 41, a u četvrtom 20 predmeta.

Jedan predmet je prodan u postupku osiguranja, pokazuju podaci Fine.

Inače, tijekom zadnja tri mjeseca prošle godine Fina je objavila 6.137 pismena (poziva, obavijesti, zahtjeva i slično) u postupcima e-dražbe, a u Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku upisano je 1.049 predmeta.

Od 2015. na e-dražbama prodane 7.219 nekretnina i pokretnina

Od početka 2015. do kraja prosinca prošle ove godine u Očevidniku je upisano 20.186 nekretnina i pokretnina, a u postupcima njihove prodaje je u aplikaciji javna objava objavljeno ukupno 96.269 pismena.

Za prodaju nekretnina i pokretnina u navedenom su razdoblju održane ukupno 24.801 dražba (riječ je o svim krugovima dražbi), a prodavalo se 13.278 predmeta.

Putem e-dražbi od 2015. do kraja prosinca lani je prodano 7.219 ponuđenih nekretnina i pokretnina, dok za 6.059 predmeta nije bilo interesa.

U ovršnim postupcima na prvoj je dražbi prodano 1.753 nekretnina i pokretnina, u drugom krugu prodane su 1.901, u trećem kugu pet, a četvrtom krugu e-dražbe 18 predmeta.

U stečajnom postupku najviše je nekretnina i pokretnina prodano u prvom krugu dražbe, njih 1.206, potom u trećem 1.021, u drugom 928 te u četvrtom krugu 488 nekretnina ili pokretnina.

U postupcima osiguranja prodano je devet nekretnina i pokretnina, i to pet u drugom i četiri u prvom.