c S
Dnevne novosti

Sabor danas o Državnom inspektoratu

06.06.2023 06:42 ZAGREB, 5. lipnja 2023. (Hina) - Hrvatski sabor u utorak će raspravljati o konačnom tekstu izmjena Zakona o Državnom inspektoratu kojima se uređuju pojedini poslovi za koje je to tijelo nadležno.Izmjenama se gospodarenje otrovnim kemikalijama pripaja poslovima sanitarne inspekcije, poslovi energetske inspekcije za naftno rudarstvo pripajaju rudarskoj inspekciji a poslovi energetske inspekcije u području toplinarstva i plinarstva pripajaju inspekciji opreme pod tlakom.
Izmjenama se uređuje i polaganje državnih stručnih ispita, te prekršajne kazne umjesto u kunama izražavaju u eurima. U odnosu na prvo čitanje prihvaćen je prijedlog Odbora za poljoprivredu da se u nadležnost sanitarne inspekcije propiše i provođenje monitoringa ostataka pesticida. Prihvaćen je i prijedlog da za sanitarnog inspektora može biti raspoređena osoba sa završenih studijem veterinarske medicine.