c S
Dnevne novosti

Sabor danas o imenovanju dijela članova NO HRT-a

14.12.2021 07:20 ZAGREB, 13. prosinca 2021. (Hina) - Sabor će danas nastaviti s radom raspravom o imenovanju tri člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije (HRT), na prijedlog Odbora za medije, jer 15. prosinca istječu mandati predsjedniku NO Mladenu Čuturi, zamjenici Maji Martinović i članici Morani Paliković Gruden.

Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije, između 11 pristiglih kandidatura (Zorana Barca, Paška Bilića, Zdravka Kedže, Marija Kraljevića, Silvije Luks-Kalogjera, Luke Mađerića, Antuna Paveškovića, Maje Pleskalt, Marka Primorca, Damira Rudeša i Alana-Stjepka Sorića) predložio je Saboru imenovanje troje kandidata - Zorana Barca, Marka Primorca i Damira Rudeša.

Zastupnici će raspraviti i Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja kojim se Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dodjeljuju ovlasti potrebne za izvršavanje zadaća na temelju EU uredbi što uključuje izdavanje odobrenja za rad pružateljima usluga skupnog financiranja, nadzor nad radom platformi za skupno financiranje te ovlast podnošenja optužnih prijedloga za prekršaje koji su propisani za kršenje odredbi Uredbe EU.

Opširnije...