c S
Dnevne novosti

Sabor danas o izmjenama Zakona o osiguranju

13.11.2020 07:25 ZAGREB, 12. studenoga 2020. (Hina) - Sabor će u petak raspravljati o izmjenama Zakona o osiguranju kojima se, među ostalim, utvrđuje obaveza izvješćivanja Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje o svim zahtjevima za uporabu ili promjenu unutarnjeg modela procjene rizika.

Tim zakonskim prijedlogom osigurava se dosljedna primjena Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja, Direktive o tržištu financijskih instrumenata i Direktive o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma.

Prijedlogom zakona omogućuje se primjena odredbe Direktive koja se odnosi na prilagodbu osiguravajućih društava za volatilnost na nerizične kamatne stope. Uvodi se obaveza izvješćivanja Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA-e) od strane nadzornih tijela o svim zahtjevima za uporabu ili promjenu unutarnjeg modela procjene rizika.

Također se utvrđuje obaveza izvješćivanja EIOPA-e i nadzornog tijela relevantne države članice domaćina kod izdavanja odobrenja za rad društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje, čiji će se dio aktivnosti temeljiti na slobodi pružanja usluga ili slobodi poslovnog nastana u drugoj državi članici.