c S
Dnevne novosti

Sabor danas o ugostiteljskoj djelatnosti

04.11.2021 07:25 ZAGREB, 4. studenoga 2021. (Hina) - U Saboru će se danas raspravljati o Prijedlogu izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se omogućava njezino daljnje obavljanje u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koja su izdana privremena rješenja do 31. prosinca 2024.

Cilj izmjena je omogućiti daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koja su izdana privremena rješenja do najkasnije 31. prosinca 2024.

Također se regulira usklađivanje odredbi o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s odredbama Direktive 2006/123/EZ.

Predlaže se i izmjena odredbe o dostavi privremenih rješenja izdanim ugostiteljima na način da se dodatno propiše dostava i nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. To bi tijelo povratno dostavilo nadležnom upravnom tijelu primjerak izvršnog rješenja kojim se odlučilo o zahtjevu za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, a radi ukidanja privremenog rješenja i donošenja rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta.

Predviđa se i usklađivanje odredbi o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s odredbama Direktive na način da svi iznajmljivači pri pružanju usluge doručka gostima kojima pružaju uslugu smještaja budu u jednakom položaju. Također i dodatno usklađivanje Zakona sa Zakonom o sustavu državne uprave u dijelu gdje se propisuje ovlaštenje za donošenje provedbenih propisa.