c S
Dnevne novosti

Sabor danas o zakonima o autorskim pravima i elektroničkim medijima

23.09.2021 07:50 legaltech
ZAGREB, 22. rujna 2021. (Hina) - Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o Prijedlogu višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030., o Konačnom prijedlogu zakona o autorskom pravu i o  Konačnom prijedlogu zakona o elektroničkim medijima.

Osnovni cilj Programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030. je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova, odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj. Time će se ažurirati podatci o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, jačati konkurentnost gospodarstva i unaprijediti poslovno okruženje te planirati upravljanje prostorom i njegovom zaštitom. Također poboljšat će se upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, unaprijediti javna uprava i poboljšati učinkovitost pravosudnog sustava, navodi se, među ostalim, u obrazloženju.

Donošenjem Zakona o autorskim i srodnim pravima postojeći nacionalni pravni okvir za zaštitu autorskog prava i srodnih prava prilagođava se suvremenom digitalnom društvu, u kojem se izmijenio način stvaranja, proizvodnje, distribucije i iskorištavanja autorskih djela i predmeta zaštite srodnih prava. U formalnom smislu nacionalni propis koji uređuje područje autorskog prava i srodnih prava, usklađuje se s odredbama Direktiva EU-a. Pitanja koja se uređuju predloženim zakonom temeljem Direktiva, odnose se na više područja.

Prijedlog Zakona o elektroničkim medijima dorađen u suradnji s HND-om i Udrugom novinskih izdavača

Zakonom o elektroničkim medijima uređuju se prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga, usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža, platformi za razmjenu videozapisa te interes Republike Hrvatske u području elektroničkih medija.U obrazloženju predloženog zakona se, među ostalim, ističe da je pravno i nomotehnički dorađen u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom (HND) i Udrugom novinskih izdavača pri HUP-u na način da je jasnije propisano kako pružatelj elektroničke publikacije odgovara za kršenje zakonskih odredaba u slučaju da nije registrirao i na jasan i lako uočljiv način upozorio na pravila komentiranja.

Umjesto udjela u gledanosti kao dominantna uloga na tržištu, određen je udio od 40 posto u udjelu godišnjih prihoda svih pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija na području Republike Hrvatske, a pri izračunu uzimaju se u obzir prihodi Hrvatske radiotelevizije (HRT) koje ostvaruje isključivo obavljanjem komercijalne djelatnosti. Odredba kojom je zabranjivana vertikalna integracija brisana je. Uvedena je obveza nakladnicima televizije s koncesijom na državnoj razini da imaju obvezu javno objaviti ponudu za prijenos svojih nenaplatnih televizijskih kanala za operatore elektroničkih komunikacija koji pružaju uslugu naplatne televizije krajnjim korisnicima u sklopu drugih elektroničko komunikacijskih usluga ili samostalno putem svojih kabelskih, IPTV, pokretnih, satelitskih ili zemaljskih platformi. Ukupnu naknadu izračunava Vijeće u suradnji s Hrvatskom agencijom za mrežne djelatnosti, stoji, među ostalim, u obrazloženju.