c S
Dnevne novosti

Sabor danas o Zakonu o obrazovanju odraslih

10.12.2021 07:35 sabor mala
ZAGREB, 9. prosinca 2021. (Hina) - Sabor će danas zasjedanje nastaviti raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih kojim se unose značajne promjene u sustav, poglavito u usklađivanju obrazovnih programa s potrebama tržišta rada i kvaliteti provedbe programa obrazovanja.

Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj treba urediti sukladno recentnim strateškim dokumentima donesenim na razini EU, u kojima se naglašava značajna uloga sustava obrazovanja odraslih u procesu oporavka te zelene i digitalne tranzicije.

Ključne promjene koje donosi novi zakon su priznavanje neformalno i formalno stečenih znanja i vještina, financiranje cjeloživotnog obrazovanja Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru s ciljem podizanja kvalitete i relevantnosti programa obrazovanja.

Predviđeno je 300 milijuna kuna za obrazovanje 30.000 odraslih do 2026. Namjera je da se do 2030. dostigne prosjek EU-a, u obrazovanju odraslih  jer smo sada na 3,5 posto, a EU-ov prosjek je 10,8 posto. Izmjene zakona potrebne su kako bi se bolje odgovorilo na potrebe tržišta rada i pomoglo stjecanju boljeg socijalnog statusa obrazovanjem odraslih. 

Predviđa se uključivanje niskokvalificiranih odraslih osoba u cjeloživotno učenje te uvođenje sustava osiguravanja kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih. Standardi kvalifikacija predlagat će se sukladno propisima kojima se regulira Hrvatski kvalifikacijski okvir. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih donosit će stručno mišljenje o usklađenosti programa sa standardom kvalifikacije, a rješenje o izvođenju programa donosit će ministar nadležan za obrazovanje.

Isto tako, ustanove će biti dužne programe obrazovanja i programe vrednovanja kontinuirano usklađivati sa standardom kvalifikacije iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, čime će se u potpunosti promijeniti dosadašnja praksa provođenja zastarjelih programa.

Korištenjem alata Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira ispunjava se najvažniji preduvjet za uvođenje sustava osiguravanja kvalitete koji svoju pouzdanost temelji na vanjskom vrednovanju. Programe vrednovanja skupova ishoda učenja s ciljem priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja moći će provoditi samo one ustanove koje imaju odluku Agencije o vrlo visokoj i visokoj razini kvalitete te rješenje o izvođenju programa obrazovanja koji obuhvaća sve ishode učenja koje ustanova želi vrednovati.

Zakonskim se rješenjem predlaže pravo i obveza trajnog stručnog usavršavanja nastavnika u obrazovanju odraslih, andragoških voditelja i ravnatelja koje provode Agencija, visoka učilišta i druge ustanove. S obzirom na stanje na tržištu rada, predloženim zakonskim rješenjem uvodi se mogućnost izvođenja programa obrazovanja i programa vrednovanja na nekom od stranih jezika. Na taj način omogućit će se stjecanje kvalifikacija stranim radnicima koji se zapošljavaju u RH.

Sukladno zakonskom prijedlogu, obrazovanje odraslih obuhvaćat će formalno i neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad. Formalno i neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad uključit će organizirane oblike učenja nezaposlenih i zaposlenih osoba usmjerenih na stjecanje kompetencija potrebnih za rad, a koji će se provoditi i financirati u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad. Takvo formalno i neformalno obrazovanje odraslih moći će se financirati putem vaučera, a iste će dodjeljivati Hrvatski zavod za zapošljavanje. Kriterije za odabir kompetencija za rad i kriterije za dodjelu vaučera utvrdit će pravilnikom ministar nadležan za rad, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministra nadležnog za obrazovanje.

U svrhu osiguravanja kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih uvodi se i praćenje rada ustanova preko nacionalnog informacijskog sustava obrazovanja odraslih koji će sadržavati podatke o programima, polaznicima, nastavnicima u obrazovanju odraslih, andragoškim voditeljima te financiranju akreditiranih programa.