c S
Dnevne novosti

Sabor objavio javni poziv za izbor pučkog pravobranitelja

21.01.2021 07:28 ZAGREB, 20. siječnja 2021. (Hina) - Hrvatski sabor objavio je u srijedu javni poziv za predlaganje kandidata za pučkog pravobranitelja koji se bira na mandat od osam godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Za opunomoćenika Sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava može biti izabrana osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Hrvatske, završen studij prava, najmanje 15 godina radnog iskustva u struci, koja je istaknuti stručnjak koji u javnosti uživa ugled osobe visokih moralnih načela te zaštitnika i promicatelja ljudskih prava i sloboda, odnosno vladavine prava, osoba koja nije osuđivana i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti te osoba koja nije član političke stranke. 

Rok za prijave je 30 dana od dana objave Javnog poziva u “Narodnim novinama”, prijave se upućuju saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zakon kaže da najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata pučkog pravobranitelja, Sabor objavljuje javni poziv za kandidature. Na temelju pristiglih prijava, Odbor za Ustav, uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, utvrđuje prijedlog najmanje dva kandidata za pučkog pravobranitelja te ga upućuje Saboru. Aktualna pučka pravobraniteljica Lora Vidović na tu je dužnost stupila 1. ožujka 2013. godine.