c S
Dnevne novosti

Sabor: Poziv za imenovanje Vijeća za građanski nadzor sigurnosnih agencija

31.03.2022 07:05 ZAGREB, 30. ožujka 2022. (Hina) - Saborski Odbor unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost uputio je u srijedu Javni poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija.

Prijedlozi kandidatura upućuju se Odboru u roku od 15 dana od dana objave Javnoga  poziva.  Za članove Vijeća mogu biti imenovani hrvatski državljani visoke stručne spreme, pri čemu najmanje jedan član Vijeća mora biti diplomirani pravnik, diplomirani politolog i diplomirani inženjer elektrotehnike. Predsjednik i članovi Vijeća imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, ne mogu biti članovi užeg rukovodstva političkih stranaka te ne smiju sudjelovati u stranačkim aktivnostima ili politički djelovati u Vijeću.

Za članove Vijeća provodi se temeljna sigurnosna provjera, a u skladu s odredbama Zakona o tajnosti podataka provodi se postupak za izdavanje Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri (certifikat). Javni poziv i pripadajući obrazac za podnošenje kandidatura dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji. 
Pravovaljane kandidature bit će javno objavljene na saborskim mrežnim stranicama.

Sabor je u srpnju 2018., nakon gotovo tri godine, imenovao sadašnji sastav Vijeća, koje prije toga nije postojalo gotovo tri godine, od kraja 2015., kada je tadašnjem sastavu istekao mandat. Za predsjednicu Vijeća imenovana je Zdravka Čufar Šarić, bivša potpredsjednica Državnoga izbornog povjerenstva, a za članove Gordan Akrap, stručnjak za informacijske znanosti, Eduard Briški, inspektor u HAKOM-u, Josip Čerina, doktor informacijske i komunikacijske znanosti, Mile Štefanac, saborski službenik, Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije i Vojko Rešetar, koji je bio hrvatski konzul u Mostaru.