c S
Dnevne novosti

Saborska oporba: Prijedlog zakona o naseljima ne rješava najvažnije

20.09.2021 08:10 dubrovnik
ZAGREB, 17. rujna 2021. (Hina) - Sabor je u petak raspravio Zakon o naseljima koji bi trebao unaprijediti i uskladiti određivanje granica naselja, označavanje imena naselja, ulica i trgova te obilježavanje zgrada kućnim brojevima, no iz oporbe su zamjerili da predloženo "rješava dosta toga ali ne i najbitnije".

Anka Mrak Taritaš (Klub Centar-Glas) podsjetila je kako je postojeći zakon o naseljima iz 1988., odnosno od prije 33 godine na temelju kojeg su imenovane ulice i trgovi te je riječ o tehničkom zakonu koji je potreban radi evidencije stanja u prostoru. Potrebno ga je uskladiti s nizom drugih zakona i donijeti neka poboljšanja, rekla je i upozorila kako u zakonski prijedlog nisu ugrađena neka rješenja koje postoje. Arsen Bauk (Klub SDP-a) smatra kako je predloženi zakon "politički, a najmanje tehnički". Iako je najavio potporu tom zakonskom prijedlogu u prvom čitanju, napomenuo je da će potpora u drugom čitanju ovisiti o tome hoće li u međuvremenu biti popravljen jer "rješava dosta toga, ali ne i najbitnije". Drži kako je nakon 30 godina potrebno riješiti neka pitanja te napominje kako prema postojećem zakonu može biti predloženo da se neka ulica nazove primjerice imenom Slobodana Miloševića, što je neprihvatljvo. Dalija Orešković (Klub Centar-Glas) ocijenila je kako činjenica da se aktualni zakon primjenjuje od 1988. u neizmijenjenom obliku pokazuje da je kvalitetan, logičan i u skladu s pravilima struke. Zakoni koje donosi Hrvatski sabor, nažalost, nisu tako dugotrajni, a često su i neprimjenjivi, ustvrdila je. Po njezinom sudu država u 30 godina nije vodila računa o bitnome i prepoznala probleme na terenu te osmislila rješenja.

Zakonski prijedlog ne donosi tehnički iskorak, nije provedena standardizacija i povezivanja podataka, rekla je Orešković.Potporu zakonskom prijedlogu najavio je Branko Bačić (Klub HDZ-a) jer smatra da je zakon treba svakako ažurirati kako bi se na bolji način reguliralo formiranje odnosno izdvajanje dijela naselja te imenovanje naselja, ulica i trgova. Urša Raukar Gamulin (Klub zeleno-lijevog bloka) predložila je da se zakonski onemogući da nelegalno izgrađeni objekti dobiju kućni broj te da se na taj način demotiviraju potencijalni prekršitelji za bespravnu gradnju. Predložila je da se to uvede za novoizgrađene bespravne objekte jer za stare to više nije moguće učiniti. 

Kajtazi: Ulice u romskim naseljima po pripadnicima romske zajednice 

Veljko Kajtazi (Klub nacionalnih manjina)  najavio je potporu zakonskom prijedlogu u prvom čitanju te predložio da se ulice u romskim naseljima imenuju po pripadnicima romske zajednice. Prijedlogom zakona o naseljima predlaže se da se odluke predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave o granicama područja naselja i određivanju imena naselja, ulica i trgova donose na temelju i u skladu s podacima iz registra prostornih jedinica.

Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina propisano da poslove standardizacije geografskih imena obavljaju javnopravna tijela sukladno preporukama povjerenstva za standardizaciju geografskih imena kojeg imenuje i razrješava Vlada. Novim se zakonom o naseljima propisuje donošenje odluka o imenima naselja, ulica odnosno trgova u skladu s prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade za standardizaciju geografskih imena.

Vezano za određivanje kućnih brojeva, aktualnim Zakonom o naseljima, nadležnost za određivanje kućnih brojeva zgradama propisana je na drugačiji način nego što je propisana Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te stoga postoji potreba usklađenja navedenih zakonskih propisa na način da propisuje da rješenja o kućnom broju određuje mjesno nadležni katastarski ured. Također, propisuje se kako se pločom s imenom naseljenog mjesta, u smislu toga zakona, smatra ploča koja je prometni znak "naziv naseljenog mjesta"  te se ujedno jasnije propisuju obveznici pribavljanja i postavljanja ploča s imenima naselja, odnosno ploča s imenima ulica i trgova.

Vezano za usklađenje sa propisima kojima se uređuje lokalna i područna samouprava prijedlogom zakona se usklađuje s propisanim nazivima i nadležnošću tijela jedinica lokalne samouprave kao i s odredbama o nadzoru zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Vezano uz nadzor nad obilježavanjem zgrada kućnim brojevima propisuje se da ga provode komunalni redari u skladu s propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.