c S
Dnevne novosti

Sindikat pravosudne policije protiv predloženih izmjena zakona

08.08.2022 07:20 ZAGREB, 6. kolovoza 2022. (Hina) - Sindikat pravosudne policije Hrvatske se protivi predloženom zakonskom rješenju kojim se mogućnost ugovaranja pogodnosti odnosi isključivo na članove sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora.

Razlog je, kako u priopćenju u subotu navodi Sindikat, što bi predloženo rješenje dovelo do toga da nereprezentativne sindikate "prisilno ugase" reprezentativni sindikati, odnosno do međusobne podvojenosti.   Predloženo rješenje ne sadržava mogućnost, smatra Sindikat, pristupanja Kolektivnom ugovoru, što će znatno utjecati na slobodu sindikalnog djelovanja i organiziranja, regulirano konvencijama Međunarodne organizacije rada (MOR).  

Također, ocjenjuje, kako se potvrđivanjem predloženog rješenja dovodi do uvođenja "sindikalnog jednoumlja" odnosno jednostranog načina mišljenja, bez protoka ideja, različitog mišljenja itd.   

Sindikat tvrdi kako navedenim izmjenama i dopunama Zakona o radu predlagatelj krši odredbe Ustava Republike Hrvatske, Zakona o diskriminaciji te Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Sindikat pravosudne policije Hrvatske smatra da je spomenuto zakonsko rješenje diskriminirajuće jer prisiljava radnika da se učlani u reprezentativan sindikat, jer ga se stavlja u nepovoljniji položaj ako je član nereprezentativnog sindikata, u odnosu na radnika koji je u reprezentativnom sindikatu.  

Poslodavac, smatraju u Sindikatu, posredno pogoduje sindikatima potpisnicima kolektivnog ugovora u odnosu na nepotpisnike ugovora, te neposredno guši slobodu sindikalnog djelovanja i osnivanja.  Stvara se dojam da poslodavac ima namjeru oslabljivanja sindikata i sindikalnog pokreta, ocjenjuje Sindikat pravosudne policije Hrvatske.