c S
Dnevne novosti

Sud EU-a: kandidati za suce poljskog Vrhovnog suda imaju pravo na žalbu

03.03.2021 07:20 BRUXELLES, 2. ožujka 2021. (Hina) - Sud Europske unije dao je za pravo poljskim sucima koji su se žalili da im je onemogućeno pravo na žalbu na odluke Državnog sudbenog vijeća o odbijanju njihove kandidature za suce Vrhovnog suda.
Poljsko Državno sudbeno vijeće odlučilo je u kolovozu 2018. predsjedniku ne predložiti imenovanje pet osoba za suce Vrhovnog suda i na ta mjesta predložiti druge kandidate. Suci čije su kandidature odbijene pokrenuli su postupak protiv tih odluka na Visokom upravnom sudu. Nakon niza promjena zakona o Državnom sudbenom vijeću, zadnja promjena bila je 2019. godine, postalo je nemoguće podnijeti žalbu na odluke Državnog sudbenog vijeća o predlaganju kandidata za suce Vrhovnog suda.

Sud EU-a ističe da se “nacionalne odredbe koje se odnose na sudsku zaštitu dostupnu u kontekstu postupka imenovanja na mjesta sudaca nacionalnog vrhovnog suda mogu pokazati problematičnima s obzirom na zahtjeve koji proizlaze iz prava Unije ako se njima ukida djelotvornost sudske zaštite koja je do tada postojala”. Sud dodaje da nakon zakonodavnih izmjena iz 2018. “predmetno pravno sredstvo u stvarnosti uopće više nije djelotvorno te pruža samo privid sudske zaštite”.

Sud EU-a je zaključio da su sukcesivne promjene zakona o Državnom sudbenom vijeću dovele do toga da zapravo ukidaju pravo na učinkovit pravni lijek na odluke tog tijela koje predsjedniku predlaže kandidate za suce Vrhovnog suda i da bi to moglo biti protivno pravu Unije.