c S
Dnevne novosti

Sudačko vijeće Visokog kaznenog suda odbacilo pritužbe protiv Turudića

24.05.2024 08:25 ZAGREB, 23. svibnja 2024. (Hina) - Sudačko vijeće Visokog kaznenog suda (VKS) odbacilo je pritužbu predsjednika tog suda Željka Horvatovića za pokretanje postupka povrede Kodeksa sudačke etike protiv Ivana Turudića, donedavnog suca prizivnog suda koji u ponedjeljak preuzima dužnost Glavnog državnog odvjetnika.

Visoki kazneni sud je, objavljujući samo Turudićeve inicijale, izvijestio da je sudačko vijeće VKS-a raspravljalo 7. svibnja ove godine o prikupljenim materijalima i pretpostavkama za daljnje postupanje povodom pritužbe predsjednika VKS-a radi povrede dostojanstva sudačkog poziva. Prizivni sud je dodao da je sjednica sudačkog vijeća održana uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića.

Na sjednici je utvrđeno da sadržaj pritužbe ukazuje kako je ona nepotpuna i nerazumljiva jer iz nje nisu razvidni vrijeme i opis konkretne radnje kojom je počinjena eventualna povreda Kodeksa sudačke etike, a isto nije moguće odrediti niti nakon prikupljene dokumentacije od N1 televizije, RTL televizije i Nove TV, kao i od nadležnih pravosudnih tijela.

Stoga je sudačko vijeće donijelo zaključak kojim je pritužba, u smislu članka Zakona o općem upravnom postupku o nedostacima u postupku, vraćena podnositelju kao nepodobna za postupanje te je podnositelj obvezan otkloniti spomenuti nedostatak i ponovno podnijeti dopunjenu pritužbu u roku od 15 dana. U protivnom, ističe VKS, pritužba će biti odbačena.

VKS dodaje da je podnositelj pritužbe 16. svibnja ove godine dostavio podnesak sudačkom vijeću u kojem je naveo da pritužba sadrži jasan razlog i potpun vremenski okvir da bi se o njoj moglo odlučiti. Pritom je podnositelj, nadodaje prizivni sud, ne navodeći identitete, precizirao da se pritužba podnosi u odnosu na Turudićeve izjave koje je, prije i nakon što je imenovan za Glavnog državnog odvjetnika, dao sudjelujući kao gost spomenutih televizijskih kuća o susretima sa Zdravkom Mamićem u vrijeme dok je Turudić bio sudac zagrebačkog Županijskog suda, a Mamić predmet istrage.

VKS: Vremenski okvir Turudićevih televizijskih gostovanja potpuno neodređen

VKS nastavlja kako je na sjednici sudačkog vijeća, održanoj 22. svibnja ove godine, jednoglasno utvrđeno da takav sadržaj pritužbe ne ukazuje jasno u čemu se sastoji povreda Kodeksa sudačke etike, odnosno radi li se o medijskim istupima prije i nakon Turudićevog imenovanja za Glavnog državnog odvjetnika koji bi bili u suprotnosti s kodeksom, javnim izjavama da su se dogodili susreti ili sami susreti koji su suprotni Kodeksu sudačke časti.

Također, VKS ističe da je pri tome vremenski okvir, prije i nakon Turudićevog imenovanja za Glavnog državnog odvjetnika, potpuno neodređen, kao i podaci o datumu i nazivima emisija usprkos traženju takvih podataka od navedenih televizijskih kuća. VKS naglašava da je podnositelj pritužbe, sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (ZUP), dužan iznijeti točno, istinito i određeno činjenično stanje na kojem temelji svoj zahtjev, a dužan je za svoje navode ponuditi dokaze i po mogućnosti ih podnijeti, što u konkretnoj stvari nije učinjeno.

Osim toga, navedeno je da se pritužba podnosi i uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda, a koja nije priložena uz pritužbu. "Kako takva suglasnost nije potrebna sukladno Kodeksu sudačke etike, a niti je priložena, to nije jasno određeno je li podnositelj pritužbe predsjednik VKS-a ili predsjednici VKS i Vrhovnog suda", dodaje se u priopćenju.

"Slijedom navedenog, kako podnositelj nije postupio sukladno zaključku sudačkog vijeća od 7. svibnja 2024. te otklonio nedostatke u pritužbi koji onemogućuju postupanje po istoj, pritužbu je valjalo, sukladno ZUP-a, odbaciti jer je nerazumljiva i nepotpuna", zaključuje VKS.

Inače, protiv odluke sudačkog vijeća VKS-a podnositelj pritužbe ima pravo prigovora u roku od osam dana od dana dostave, a o njemu odlučuje Etičko vijeće Vrhovnog suda.