c S
Dnevne novosti

Usvojena žurna nabava strateških robnih zaliha za potresom pogođena područja

06.06.2022 07:05 ZAGREB, 3. lipnja 2022. (Hina) - Vlada RH usvojila je u petak žurnu nabavu i korištenje strateških robnih zaliha za sanaciju šteta od potresa, a nabavljat će se roba za opće životne potrebe koje nisu predviđene prije, što je provoditi Stožer civilne zaštite RH.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović izvijestio je da su do 19. travnja 2022. izvršili nabavu robe u vrijednosti 75,5 milijuna kuna, te usluga u vrijednosti 4,6 milijuna kuna. Izvršena je i isporuka robe iz robnih zaliha u vrijednosti 30,8 milijuna kuna, u ukupnom iznosu od 111,1 milijuna kuna.

Vlada je na sjednici također prihvatila predloženi Nacrt  izmjena i dopuna Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu.

"Pristupilo se radi preciziranja uvjeta, prema kojima vježbenici u pravosudnim tijelima mogu pristupiti polaganju pravosudnog ispita. Revidira se rad ispitnog povjerenstva za pravosudni ispit da se izrijekom propisuju osnove za razrješenje članova i zamjenika, vrijeme na koje se imenuju propisuje se u trajanju do dvije godine", kazao je ministar pravosuđa Ivan Malenica.

Usvojen je i predloženi Nacrt izmjena i dopuna Zakona o Pravosudnoj akademiji, gdje se uvodi novi koncept ulaska u pravosudne dužnosti za savjetnike koji se dobrovoljno opredijele za daljnju dužnosničku karijeru u pravosuđu. Oni će biti posebno vrednovani i ocjenjivani te će im se izostaviti potreba polaganja posebnog završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Ostalima će se vrednovati njihova učinkovitost te ocjene ostvarene kao polaznici Državne škole za pravosudne dužnosnike.

Usvojen je i Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa, iz razloga jer se njegove odredbe više ne primjenjuju. Pravna materija koju uređuje predmetni Zakon u potpunosti je uređena drugim propisima, odnosno Zakonom o javnom bilježništvu i Uredbom o uredskom poslovanju.

Vlada je također prihvatila izmjene Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana gdje se uređuje postupak izdavanja putnih isprava djeci. Ministar Davor Božinović je naglasio da se izmjenama omogućilo da bilo koji od roditelja kao zastupnik djeteta, može podnijeti zahtjev i preuzeti izrađenu putovnicu za dijete.

"Predstavlja žurno ostvarivanje temeljnih djetetovih prava. Pojednostavljenje je u interesu ostvarivanja prava djeteta. Zahtjev za izdavanje neće moći podnijeti roditelj koji je lišen roditeljske skrbi, kojem je ograničeno pravo roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave", naglasio je Božinović. U iznimnim slučajevima, zahtjev za izdavanje može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu.