c S
Dnevne novosti

VLADA: Prijedlog izmjena Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima

27.08.2021 07:45 e-komunikacija
ZAGREB, 26. kolovoza 2021. (Hina) - Vlada je u četvrtak u saborsku proceduru uputila prijedlog izmjena Zakona o općem upravnom postupkuZakona o upravnim sporovima, kojima se dodatno razrađuje i prilagođava novim načinima komunikacije javnopravnih tijela i stranaka.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica izjavio je na sjednici Vlade da, iako je Zakonom o općem upravnom postupku omogućena elektronička komunikacija, pojedine odredbe treba dodatno dopuniti, razraditi i prilagoditi novim načinima komunikacije javnopravnih tijela i stranaka.

Uz to, razrađene su odredbe kojima se uređuje potpisivanje elektroničkim potpisom i dostava elektroničkim putem tako da se podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom smatraju vlastoručno potpisanim. Malenica je rekao da se izmjenama zakona propisuje dostava elektroničkim putem tako da se obavljena dostava u korisničkom pretincu informacijskog sustava povezanog na državnu informacijsku infrastrukturu smatra osobnom dostavom. 

Predstavljajući prijedloge izmjena Zakona o upravnim sporovima Malenica je rekao da se njime uvodi obveza naznake identifikacijskog broja tužitelja i tuženika u tužbi kao stalne identifikacijske oznake osobe koja je potrebna za elektroničku komunikaciju. Uz to, omogućava se korištenje odgovarajućih audio-vizualnih uređaja za potrebe održavanja ročišta na daljinu ili izvođenja pojedinih dokaza korištenjem takve tehnologije. "Kroz ove izmjene iskorištavaju se potencijali koje pruža moderna tehnologija kako bi se unaprijedile dostava u upravnim sporovima kako bi bila brža i efikasnija, što bi u konačnici trebalo dovesti do skraćivanja trajanja postupaka i smanjenja troškova", istaknuo je Malenica.  

Vlada je prihvatila i kriterije i način financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za ovu školsku godinu. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je da pravo na sufinanciranje 75 posto troškova međumjesnog javnog prijevoza, kao i u prethodnoj školskoj godini, ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2021./2022. upisali i redovito pohađaju srednju školu, koji kupuju mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta ili boravišta do adrese škole iznosi više od pet kilometara. Učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje te učenicima bez roditeljske skrbi, pod  skrbništvom, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi i obiteljskih odnosa, financiralo bi se cijena stopostotnog iznosa mjesečne učeničke karte. 

Vlada je za 3. listopada 2021. raspisala prijevremene izbore za Gradsko vijeće Grada Pazina jer su održane tri neuspješne konstituirajuće sjednice na kojima nije izabran predsjednik niti je Gradsko vijeće konstituirano.