c S
Dnevne novosti

Vrhovni sud za dva mjeseca smanjio kazne bivšim čelicima VSOA-e

15.12.2021 07:05 ZAGREB, 14. prosinca 2021. (Hina) - Vrhovni sud je za dva mjeseca umanjio kaznu bivšim čelnicima VSOA-e D.G. i O. P., koji su sada pravomoćno osuđeni za zlouporabu položaja i ovlasti, odnosno trošenje agencijskog novca, na dvije godine i 10 mjeseci zatvora.

Odlučujući o žalbama na presudu zagrebačkog Županijskog suda Vrhovni sud je potvrdio kazne tajniku kabineta ravnatelja VSOA-e Z.I. i operativnom dočasniku u kabinetu ravnatelja D.L. koji su osuđeni uvjetno. 

Najviši sud je, ne navodeći identitete optuženika, podsjetio da su bivši ravnatelj VSOA-e D.G. i njegov zamjenik O.P. raspolagali, protivno propisima, novcem za posebne namjene i neosnovano odobravali isplate jedan drugome. Pritom su, dodaje sud, znali da novac neće biti utrošen za obavljanje poslova iz nadležnosti agencije nego da će ih koristiti za osobne interese.

Vrhovni sud je nadodao da su D.G. i O.P. odobravali isplate i Z.I. i D.L. te načelniku Odsjeka za operativnu tehniku Uprave za informacijsku sigurnost VSOA-e T.M.K..

Sud je precizirao da je Z.I.  veći dio primljenog novca zadržao za sebe, a ostatak predao D.G. i po njegovom nalogu drugim osobama. Na taj način je D.G. zadržao za sebe najmanje 1,5 milijuna kuna, O.P. najmanje 3 milijuna kuna, Z.I. najmanje 182.000 kuna, a D.L. 199.000 kuna, čime je RH oštećena za ukupno 4,9 milijuna kuna.

Vrhovni sud je izvijestio da je potvrdio oslobađajući dio prvostupanjske presude koja se odnosi na optužbu da je T.M.K. preuzeo 1,5 milijuna kuna koje su mu odobrili D.G. i O.P.. T.M.K. je, prema optužnici, zadržao za sebe 42.500 kuna, dok je ostatak predao D.G..

Najviši sud smatra da je prvostupanjski sud pravilno zaključio kako nije dokazano da je T.M.K. novac zadržao za sebe i trošio protivno njegovoj svrsi. Sud ističe da je T.M.K. doista bila odobrena isplata novca za posebne namjene kojeg je preuzimao i potom ga predavao D.G. koji je za sebe zadržao 1,2 milijuna kuna, a T.M.K.-u vratio ostatak.

Međutim, prema podacima u spisu postoje dokazi da je T.M.K. novac trošio za potrebe operativnog rada te da nema jasnih dokaza da je 42.500 kuna zadržao za sebe pa je pravilno oslobođen optužbe, naglasio je Vrhovni sud.

Pojašnjavajući odluku za D.G. i O.P., najviši sud je pojasnio da je presuda preinačena u pravnoj oznaci i u odluci o kazni koja se odnosi na osudu da su 2012. naložili protupropisno uništavanje operativne dokumentacije za posebne namjene kako bi prikrili protuzakonito prisvojeni novac koji im je isplaćen.

Vrhovni sud je zaključio da je u odnosu na ovo kazneno djelo prvostupanjski sud postupanje D.G. i O.P. pogrešno pravno označio prema važećem Kaznenom zakonu koji je u primjeni od 2013. dok je zlouporaba položaja i ovlasti predviđena i u Kaznenom zakonu koji je prije bio na snazi. Sud je pojasnio da postoji pravni kontinuitet između tih djela, ali je prijašnji Kazneni zakon blaži pa ga zato treba primijeniti te je stoga preinačena prvostupanjska presuda u pravnoj oznaci za to kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti.

D.G. mora vratiti milijun i pol, a O.P. tri milijuna kuna

Najviši sud smatra da je D.G. i O.P. pravilno olakotnim cijenjena dosadašnja neosuđivanost te sudioništvo u Domovinskom ratu, za što su i odlikovani. Otegotnim je cijenjeno što su kaznena djela počinili kao najviše rangirane službene osobe u VSOA-i te da je nastala značajna šteta.

Z.I. je olakotnim cijenjeno iskreno priznanje i prijašnja neosuđivanost te činjenice da je otac maloljetnog djeteta kao i da je vratio protupravno pribavljeni novac.

D.L. je olakotnim cijenjena prijašnja neosuđivanost, činjenica da je otac maloljetnog djeteta, sudioništvo i ranjavanje u Domovinskom ratu te činjenice kako je šest puta odlikovan i da je sudjelovao u mirovnoj misiji u Afganistanu.

Sud je pojasnio da su za Z.I. i D.L. primijenjene posebne olakotne okolnosti koje opravdavaju primjenu ublažavanja zakonom propisane kazne.

Vrhovni sud je izvijestio da je zbog preinake prvostupanjske presude u pravnoj oznaci jednog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti za D.G. i O.P. utvrđena kazna zatvora od šest mjeseci, dok je za prvo kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti prihvaćena kazna zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci iz prvostupanjske presude.

Vrhovni sud je naglasio da su odlukom najvišeg suda D.G. i O.P. osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i 10 mjeseci dok je Z.I. uvjetno osuđen na deset mjeseci zatvora uz rok provjeravanja u trajanju od tri godine, a D.L. na 11 mjeseci zatvora uvjetno uz rok provjeravanja u trajanju od četiri godine. Uz to, D.G. mora vratiti RH 1,5 milijuna kuna, O.P. 3 milijuna kuna, a Z.I. 199.000 kuna.

Najviši sud smatra da su jedinstvene kazne zatvora D.G. i O.P. te uvjetne kazne Z.I. i D.L. primjerene težini i okolnostima počinjenih kaznenih djela i njihovim osobnostima.

Sud je ukazao da u prilogu priopćenja nema poveznice na sudsku odluku jer je javnost bila isključena za raspravu na prvostupanjskom sudu i na sjednici Vrhovnog suda radi zaštite i sigurnosti i obrane RH, a što se nije odnosilo na objavu presude u prvostupanjskom sudu kada je pročitan činjenični opis i izrečene kazne.

Optužnica protiv vrha VSOA-e je podignuta u rujnu 2013., suđenje je počelo u ožujku 2014., a nepravomoćna presuda je donesena u siječnju 2018., dok je Vrhovni sud spis zaprimio sredinom travnja 2019., a sudac izvjestitelj ga je u rad dobio krajem travnja 2019. godine.