c S
Dnevne novosti

Za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju 250 milijuna kn iz NPOO-a

08.10.2021 07:20 ZAGREB, 7. listopada 2021. (Hina) - Objavljen je javni poziv za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju kroz provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), za što je osigurano 250 milijuna kuna, izvijestilo je u četvrtak Ministarstvo poljoprivrede.

Javni poziv je objavljen 5. listopada, a rok za iskazivanje interesa je 60 dana od objave. Ministarstvo poljoprivrede poziva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na iskaz interesa za sudjelovanjem u provedbi postupka komasacije poljoprivrednog zemljišta iz sredstava u okviru NPOO kroz reformsku mjeru koja se odnosi na unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta, komasaciju i ulaganja.Osigurana sredstva za provedbu ove mjere kroz NPOO 2021. – 2026. iznose 250 milijuna kuna.

"Komasacijom poljoprivrednog zemljišta, kao dobra od interesa za RH i ograničenog prirodnog resursa, stvaraju se preduvjeti za primjenu suvremenih metoda obrade poljoprivrednog zemljišta, izgradnju i jačanje infrastrukture (kao što su poljski putevi ili kanali), rješavaju se imovinsko pravni odnosi, omogućuje se veća produktivnost, podizanje konkurentnosti i ponuda poljoprivrednih proizvoda", navodi se u priopćenju. Postupcima komasacije obuhvatit će se i modernizacija, razvoj te primjena informatizacije i digitalizacije.

Iz Ministarstva napominju kako se postupak komasacije u okviru NPOO-a planira provoditi u nekoliko faza koje će se razlikovati po opsegu i trajanju. Za provedbu postupaka komasacije u okviru navedene reformske mjere prihvatljivi su troškovi koji se odnose na poslove utvrđivanja postojećeg stanja u prostoru prije komasacije, katastarsku izmjeru, izradu geodetske osnove za komasacijsko područje, izradu katastarskog operata i druge geodetske poslove.

Također, među prihvatljive troškove spadaju i oni koji se odnose na analizu stanja i funkcionalnosti postojećih vodotoka i kanalske mreže, analizu stanja i funkcionalnosti postojećeg drenažnog sustava, analizu potrebe za navodnjavanjem, analizu potrebe za izgradnjom poljskih puteva, procjenu vrijednosti zemljišta na području provedbe komasacije te obavljanje drugih stručnih poslova u okviru komasacije. Nakon obrade svih prijava Ministarstvo poljoprivrede će, kako navode, pristupiti odabiru prioritetnih područja za provedbu komasacije u okviru sredstava iz NPOO-a.