c S
Izbor dana

Neprenosiva prava

23.03.2023 08:33 Tužbeni zahtjev kojim se zahtijeva utvrđenje ništetnosti odluka skupštine nije zahtjev koji se odnosi na neprenosiva prava u smislu odredbe čl. 215.b st. 1. ZPP-a.