c S
Izbor dana

Ovršenik koji nema registrirano prebivalište

21.03.2023 06:48 Javni bilježnik će prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave proslijediti sudu u slučaju kada ovršenik nema registrirano prebivalište u tuzemstvu a niti u inozemstvu. Takav prijedlog za ovrhu će se smatrati tužbom za izdavanje platnog naloga.