c S
Izbor dana

Pravna ocjena spora

01.06.2023 07:27 Premda tužitelj traži utvrđenje prava vlasništva s osnove dosjelosti, ipak će sud razmotriti osnovanost zahtjeva tužitelja s osnove stjecanja prava vlasništva temeljem građenja, ukoliko je očito da se upravo taj institut stjecanja prava vlasništva ima primijeniti na utvrđeno činjenično stanje.