c S
Izbor dana

Stjecanje bez osnove - naplaćeno po ukinutoj sudskoj odluci

29.05.2023 07:08 Stjecanje bez osnove predstavlja ono što je naplaćeno temeljem pravomoćne i ovršne presude koja je ukinuta od strane Vrhovnog suda RH temeljem izvanrednog pravnog lijeka. Stjecatelj se smatra nepoštenim od trenutka dostave odluke o prihvaćanju izvanrednog pravnog lijeka i dužan je vratiti primljeno na osnovi koja je otpala s kamatama od trenutka kad je postao nepošten. Činjenica da još nije pravomoćno odlučeno o tužbenom zahtjevu, nema utjecaja na donošenje odluke o tužbenom zahtjevu za povrat onog što je naplaćeno temeljem ukinute prvostupanjske presude.