c S
Izbor dana

Uknjižba prava vlasništva

28.03.2023 07:36 Primjena odrede čl. 3. st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu isključena je samo u slučaju da predlagatelj dokaže da se radi o nekretninama koje su se na dan stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu - 24. srpnja 1991., nalazile unutar građevinskog područja i da se radilo o izgrađenom građevinskom zemljištu.