c S
U središtu

Minimalni novčani iznosi za uzdržavanje maloljetnog djeteta za 2023. godinu

29.05.2023

Dana 6. svibnja 2023. godine na snagu je stupila Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta („Narodne novine“ broj: 48/23.).

Članak 314. stavak 1. Obiteljskog zakona („Narodne novine“ broj: 103/15., 98/19., 47/20. i 49/23.) propisuje da je ministar nadležan za poslove socijalne skrbi dužan najkasnije do 1. travnja tekuće godine odrediti minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom.

Uzdržavanje se određuje odlukom suda, sporazumom koji potvrđuje sud ili planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Dijete može podnijeti zahtjev za uzdržavanje u izvanparničnom pojednostavnjenom postupku za određivanje uzdržavanja u kojem slučaju su stranke u postupku dijete i roditelj koji ne stanuje s djetetom te dijete u postupku zastupa roditelj s kojim stanuje (članak 474.). Uzdržavanje za dijete uvijek se određuje u novčanom iznosu (članak 309.).

Predmetnom Odlukom propisuju se minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za od siječnja do prosinca 2022., iznosi 1.015,73 eura, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku RAD-2022-1-1-/12 od 20. veljače 2023., iznose:

- za dijete do 6 godina 17 % prosječne plaće 172,67 eura

- za dijete od 7 do 12 godina 20 % prosječne plaće 203,15 eura

- za dijete od 13 do 18 godina 22 % prosječne plaće 223,46 eura.

Roditelj s kojim dijete stanuje ispunjava svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta kroz svakodnevnu skrb o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom obvezu uzdržavanja djeteta ispunjava zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja, te se svakodnevna skrb o djetetu smatra jednakovrijednom zadovoljavanju materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja (članak 310. Zakona). Ukupne materijalne potrebe djeteta odnose se na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta (članak 311. Zakona).

Nadalje, na temelju članka 314. stavka 4. Zakona, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donio je Odluku o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta („Narodne novine“ broj: 48/23.), koja je stupila na snagu dana 6. svibnja 2023. godine. Navedenom Odlukom određuju se iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

Primitak roditelja obveznika uzdržavanja

Mjesečni iznosi uzdržavanja prema dobi djeteta

0 - 6 g.

7 - 12 g.

13 - 18 g.

do 1.016

172,67

203,15

223,46

1.016 - 1.128

190

220

240

1.128 - 1.262

206

237

258

1.262 - 1.394

223

256

279

1.394 - 1.526

237

279

306

1.526 - 1.725

259

305

336

1.725 - 1.924

293

345

380

1.924 - 2.124

327

385

423

2.124 - 2.389

361

425

467

2.389 - 2.554

406

478

526

2.654 - 2.919

451

531

584

2.919 - 3.318

496

584

642

3.318 - 3.982

564

664

730

3.982 - 4.645

677

796

876

Iznos uzdržavanja maloljetnog djeteta se određuju u svakom pojedinom slučaju, sukladno odredbama Obiteljskog zakona koje uređuju uvjete i način određivanja uzdržavanja za dijete u odnosu na okolnosti roditelja obveznika uzdržavanja i okolnosti djeteta. Ako roditelj obveznik uzdržavanja ostvaruje primitak manji od najnižeg iznosa u tablici, uzdržavanje maloljetnog djeteta može se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od polovice zakonskog minimuma uzdržavanja.

Međutim, ukoliko roditelj koji ne stanuje s djetetom ostvaruje primitak iznad najvišeg iznosa u tablici, sud može u parničnom postupku odrediti uzdržavanje u iznosu višem od najvišeg iznosa predviđenog tablicama zbog posebno opravdanih okolnosti, vodeći računa da uzdržavanje djeteta ne smije povećati životni standard drugog roditelja. Također, ako su roditelji razvedeni i dalje žive zajedno s djetetom, roditelji se mogu sporazumjeti ili sud može u parničnom postupku, s obzirom na okolnosti slučaja, donijeti odluku prema kojoj se roditelji zajednički svakodnevno skrbe o djetetu, a materijalne potrebe djeteta zadovoljavaju u skladu s prihodima svakoga od njih (članak 315. Zakona). 

 

Mirta Brkić-Gverieri, dipl. iur.