c S
U središtu

Promet na cesti – jeste li znali? (kretanje romobilom, koturaljkama, dječjim biciklom)

02.06.2023

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?

Uvodno je potrebno naglasiti da Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22. – dalje: ZSPC), u članku 2. stavku 1. točki 103. „pomoćna pješačka sredstva“ definira kao naprave koje se pokreću isključivo snagom osobe koja upravlja tim sredstvom, pa tako za primjer navodi romobile bez motornog ili električnog pogona, dječji bicikl, koturaljke, role, sanjke, skije, klizaljke i sl., s tim da pod pojmom „pješaka“ podrazumijeva osobu koja sudjeluje u prometu, a nije vozač niti putnik u vozilu ili na vozilu.

Nerijetko na ulici viđamo osobe koje upravljaju takvim pomoćnim pješačkim sredstvima (primjerice koturaljkama ili rolama), a da možda i ne znamo da je i upotreba tih sredstava uređena ZSPC-om.

Tako je u članku 124. stavku 2. ZSPC-a izrijekom propisano da je na kolniku zabranjeno igranje i/ili vožnja pomoćnim pješačkim sredstvima. Kada već govorimo o kolniku, onda je dobro znati da je u smislu odredbi ZSPC-a „kolnik“ dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet vozila, s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka. Prema tome, na kolniku je zabranjeno primjerice rolanje, vožnja dječjim biciklom ili eventualno skijanje/sanjkanje. Za slučaj postupanja protivno takvoj zabrani propisana je za pješaka novčana kazna u iznosu od 30,00 eura.

Međutim, pješak se ipak može pojaviti na kolniku s pješačkim pomoćnim sredstvom, ali uz uvjet da gura takvo sredstvo (primjerice romobil bez motornog ili električnog pogona), no u takvom slučaju mora se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja (članak 128. stavak 1. ZSPC-a), a ako se ne bi kretao uz desni rub kolnika u smjeru kretanja tada bi ostvario obilježja prekršaja za kojega je člankom 128. stavkom 2. ZSPC-a propisana novčana kazna u iznosu od 30,00 eura.

K tome, pomoćna pješačka sredstva ne smiju se kretati autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila (članak 139. stavak 1. ZSPC-a) te je za suprotno postupanje za sudionika u prometu zapriječena novčana kazna u iznosu od 60,00 eura (članak 139. stavak 3. ZSPC-a).

Željko Kudrić, dipl. iur.