c S
Aktualnosti

Redakcijski pročišćeni tekst: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Najnovijim izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama definiraju se zakonske pretpostavke za povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje.

Sukladno navedenom, povećava se maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje, sa 120% proračunske osnovice mjesečno (dosadašnjeg limita od 3.991,20 kuna) na 170% proračunske osnovice (5.654,20 kuna) za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja.

Najnovije izmjene Zakona označene su crvenom bojom i stupile su na snagu 1. travnja 2020.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama