c S
Dnevne novosti

ESLJP: Horvat protiv RH

21.03.2022 07:30 ČEKIĆ
Europski sud za ljudska prava je u presudi Horvat protiv RH utvrdio da je očigledno neosnovan prigovor podnositelja da su hrvatski sudovi nepošteno dosudili tuženicima parnični trošak koji je premašio iznos njemu dosuđene naknade štete.

Europski sud za ljudska prava ( dalje: Sud) je 22. veljače 2022. donio, a 17. ožujka 2022. objavio odluku o nedopuštenosti zahtjeva g. Ivora Horvata (dalje u tekstu: ''podnositelj'') smatrajući da je zahtjev očito neosnovan.
 
Podnositelj je prigovarao da mu je povrijeđeno pravo na pošteno suđenje (čl. 6. Konvencije) i pravo na mirno uživanje vlasništva (čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju) zbog činjenice da su mu hrvatski sudovi u parnici radi naknade štete koju je pokrenuo, dosudili naknadu štete u nižem iznosu od parničnog troška kojeg je podnositelj trebao naknaditi tuženicima.
 
Naime, podnositelj zahtjeva podnio je tužbu protiv dva osiguravajuća društva tražeći naknadu štete u iznosu od 130.000 kuna zbog ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći. Domaći sudovi su u postupku utvrdili da je podnositelju zahtjeva nastala šteta u manjem iznosu od zatraženog te da je on sam doprinio nastanku štete u iznosu od 40% zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa i zbog toga što je pristao sjediti u automobilu s vozačem koji je bio pod utjecajem alkohola. Stoga su podnositelju dosudili niži iznos naknade štete od onog iznosa koji je zatražio i odbili 81% njegovog tužbenog zahtjeva. Obzirom na postignut uspjeh, odnosno neuspjeh podnositelja, sudovi su mu shodno dosudili troškove postupka, ali su dosudili troškove postupka i tuženim osiguravajućim društvima. To je rezultiralo prijebojem tih iznosa i obvezom podnositelja da tuženicima naknadi razliku.
 
Europski sud je utvrdio da je financijski nepovoljan ishod domaćeg postupka rezultat podnositeljevih postupanja, prvo, previsoko postavljene vrijednosti predmeta spora i drugo, njegovog vlastitog doprinosa nastanku štete.
 
Stoga je način na koji su hrvatski sudovi primijenili domaće zakonodavstvo ostao u okviru slobode procjene koju isti imaju temeljem čl. 6. st. 1. Konvencije i čl. 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju.
 
Ova odluka je konačna.