c S
Dnevne novosti

ESLJP: Vekić protiv Hrvatske

22.09.2021 07:50 RUKA I VAGA
Ured zastupnika pripremio je analizu odluke Vekić protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud utvrdio povredu članka 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju jer je privremena mjera radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi podnositeljici zahtjeva bila određena bez ispitivanja razmjernosti te mjere u odnosu na navodno protupravno stečenu imovinsku korist.

Stajališta u ovoj presudi slijede stajališta izražena u presudi Džinić protiv Hrvatske, u kojoj je Europski sud po prvi puta u odnosu na Hrvatsku razmatrao razmjernost privremene mjere u odnosu na navodno protupravno pribavljenu imovinsku korist.   

Europski sud je ponovio da blokada imovine u kaznenim postupcima mora biti popraćena dovoljnim postupovnim mjerama zaštite kako bi se pružila zaštita od proizvoljnosti i nerazmjernosti. Da bi se izbjegla proizvoljnost pri određivanju mjera kojima se zadire u nečije pravo vlasništva mora se osigurati da šteta koju vlasnik trpi zbog zadiranja u pravo vlasništva ne bude veća od minimalne štete koja je inherentna primjeni svake mjere kojom se ograničavaju vlasnička prava.