c S
Dnevne novosti

Europski sud za ljudska prava skratio rok za podnošenje zahtjeva sa 6 na 4 mjeseca

04.01.2022 07:30 ECHR
ZAGREB, 3. siječnja 2022. (Hina) - Od 1. veljače rok za podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava (ECHR) bit će skraćen sa šest na četiri mjeseca nakon konačne odluke najvišeg domaćeg suda, priopćio je ECHR u ponedjeljak.

Promjena roka za podnošenje zahtjeva Sudu proizlazi iz Protokola br. 15 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima i potencijalno se odnosi na 830 milijuna ljudi koji žive u 47 država članica Vijeća Europe koje su potpisnice ove konvencije. "Od 1. veljače 2022. rok za podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava bit će skraćen sa šest na četiri mjeseca od konačne domaće sudske odluke u predmetu (obično presuda najvišeg suda u zemlji)", navodi sud u priopćenju. Tekst kojim se mijenja Konvencija stupio je na snagu 1. kolovoza 2021., ali je predviđao prijelazno razdoblje do 1. veljače 2022. prije stupanja promjene na snagu. Od 1. veljače "podnositelji zahtjeva i njihovi odvjetnici morat će poštivati novi rok za podnošenje zahtjeva ECHR-u, u suprotnom, njihov zahtjev će biti proglašen neprihvatljivim”, precizira sud. ECHR je međunarodni sud osnovan 1959. sa sjedištem u Strasbourgu. Odlučuje o pojedinačnim ili međunarodnim zahtjevima koji se odnose na povredu građanskih i političkih prava sadržanih u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Konvenciju je ratificiralo 47 zemalja, a Hrvatska je to učinila 1997.Svake godine na sud stigne više od 50.000 novih zahtjeva.