c S
Dnevne novosti

Ovrha na novčanim sredstvima usklađuje se s EU-om

13.03.2020 07:45 LISTA

ZAGREB, 12. ožujka 2020. (Hina), Vlada je u četvrtak u Sabor uputila konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a kako je rekao ministar financija Zdravko Marić, razlog je usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a.

Ta stečevina, naveo je Marić, propisuje da države članice uspostavljaju centralizirane mehanizme za dohvat podataka koji moraju sadržavati podatke o vlasnicima računa, fizičkim osobama koje su stvarni vlasnici pravnih osoba imatelja računa, fizičkim osobama ovlaštenim za raspolaganje sa sredstvima po računima, te o sefovima svih fizičkih i pravnih osoba.

Propisuje se također da su države članice dužne osigurati da informacije koje se čuvaju u centraliziranim mehanizmima budu izravno dostupne nacionalnim financijsko- obavještajnim jedinicama i to odmah i u nefiltriranom obliku. U našem slučaju to je Ured za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Radi omogućavanja provedbe postupka ovrhe u okviru bliske suradnje Hrvatske narodne banke s Europskom središnjom bankom, dodaju se dvije nove osnove za plaćanje - nalog za prisilnu naplatu novčane kazne izrečene izvršnim rješenjem HNB-a i nalog za izvršenje odluke jedinstvenog sanacijskog odbora o izricanju novčane kazne i periodičnih penala.

Vlada je u saborsku proceduru uputila i prijedlog izmjena zakona o koncesijama.Naime, naveo je ministar Marić, Europska komisija je provela evaluaciju prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo te je putem službene opomene obavijestila Hrvatsku da je u pojedinim segmentima to prenošenje neodgovarajuće, odnosno nepotpuno, pa se predlažu potrebne izmjene.

Vlada je u četvrtak dala i suglasnost na ugovore o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika u sedam istražnih prostora.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić rekao je da će u 2020. godini prihodi od istraživanja polja iznositi 22,8 milijuna kuna, a gdje su uključene naknade za sklapanje ugovora u iznosu od 18,6 milijuna kuna te naknada za administrativne troškove u iznosu od 4,2 milijuna kuna. 

Prihode će ostvariti i jedinice lokalne samouprave, a visina tih prihoda ovisit će o naknadi za površinu odobrenog istražnog prostora. Donesena je i odluka po kojoj će operator plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku Općini Omišalj godišnje plaćati milijun kuna godišnje.