c S
Dnevne novosti

Sabor danas o Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode

11.11.2021 07:25 ZAGREB, 10. studenoga 2021. (Hina) - Hrvatski sabor danas će nastaviti s radom raspravom o Prijedlogu zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti kojima će se pridonijeti osnaženju temeljnog normativnog okvira za slobodu kretanja roba i jačanju jedinstvenog tržišta EU.

Prijedlogom zakona osigurat će se i provedba triju horizontalnih uredbi EU na kojima se temelji novi zakonodavni okvir u usklađenom europskom zakonodavstvu u području slobode kretanja roba na unutarnjem EU tržištu.

Osigurat će se visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti te zaštita potrošača, okoliša, javne sigurnosti i drugih javnih interesa. Time će se ojačati funkcioniranje unutarnjeg tržišta poboljšanjem odnosno osiguravanjem dosljedne i pravilne primjene načela uzajamnog priznavanja. To će omogućiti daljnje jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva onemogućavanjem stavljanja nesukladnih proizvoda na tržište jačanjem nadzora tržišta, pružanjem jasnijih, transparentnijih i sveobuhvatnijih pravila gospodarskim subjektima, jačanjem provjera sukladnosti i promicanjem bliskije prekogranične suradnje među provedbenim tijelima.

Predloženim zakonom pozitivno će se utjecati i na budući razvoj zakonodavstva i tehničke infrastrukture što će ujedno doprinijeti daljnjem razvoju i jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, smatraju predlagatelji.

Prijedlogom zakona propisuju se, među ostalim, troškovi inspekcijskog postupka koji obuhvaćaju i troškove kupnje uzoraka proizvoda, uključivši i slučajeve kupnje pod tajnim identitetom. U svrhu postizanja još više razine sigurnosti potrošačkih proizvoda zakonom se osigurava provedba uredbe u dijelu koji se odnosi na primjenu RAPEX sustava u slučaju proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik. Naime, u slučaju poduzimanja mjera temeljem te uredbe za proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik provodi se postupak obavještavanja putem sustava RAPEX u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje sustav brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX).

Predloženim zakonom ujedno se jasnije normativno strukturiraju prekršajne odredbe te u skladu s tim i definirane novčane kazne. U aktima EU u sektoru roba objedinjeni su elementi potrebni za sveobuhvatni regulatorni okvir za osiguranje sigurnosti i sukladnosti industrijskih proizvoda sa zahtjevima donesenim u cilju zaštite javnih interesa i odgovarajućeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Utvrđene su razine ciljeva za javnu zaštitu u odnosu na proizvode, osnovna sigurnosna obilježja, obveze i zahtjevi za gospodarske subjekte te ako je potrebno, razina nadležnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti, primjereni postupci ocjenjivanja sukladnosti i mehanizmi za nadzor tržišta i osiguranje primjene načela uzajamnog priznavanja robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici, navodi se, među ostalim, u obrazloženju.