c S
Dnevne novosti

SSSH: Kolektivni ugovori donose najveći broj dodatnih dana godišnjeg odmora

31.08.2021 07:20 ZAGREB, 30. kolovoza 2021. (Hina) - Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) priopćio je u ponedjeljak kako je analiza Europske konfederacije sindikata (ETUC) pokazala da hrvatski radnici, kao i njemački, najviše profitiraju od sindikalnog kolektivnog pregovaranja po pitanju godišnjih odmora.

"Analiza ETUC-a pokazala je kako hrvatski i njemački radnici najviše profitiraju od kolektivnog pregovaranja kada je u pitanju trajanje godišnjeg odmora, odnosno broj dodatnih dana plaćenog odmora. U radnim sredinama u kojima se primjenjuju nacionalni ili granski kolektivni ugovori, hrvatski i njemački radnici u prosjeku imaju deset dana plaćenog odmora više od zakonskog minimuma", navodi se u priopćenju.

Ističu kako na razini EU kolektivno pregovaranje u prosjeku radnicima donese tri dodatna dana odmora, gdje radnici pokriveni kolektivnim ugovorom imaju u prosjeku 24,5 dana odmora, za razliku od 21,5 dana odmora radnika kod čijih poslodavaca ne postoji kolektivni ugovor. "Trajanje godišnjeg odmora, osim što ima izravan učinak na kvalitetu radnog mjesta i života radnika, važno je i sa stajališta zaštite na radu, jer duži odmor rezultira smanjenjem nesreća na radu i povećanjem produktivnosti. Stoga ovi podaci još jednom ukazuju na širu društvenu korist kolektivnog pregovaranja", stoji u priopćenju.

Kolektivnim ugovorima pokriveni samo javni sektor, graditeljstvo i djelomično turizam

Predsjednik SSSH-a Mladen Novosel napomenuo je da se podaci ETUC-a odnose samo na dijelove hrvatske ekonomije koji su pokriveni granskim kolektivnim ugovorima, što znači cijeli javni sektor, a u privatnom samo graditeljstvo i djelomično turizam. "SSSH i naši sindikati stoga nastavljaju intenzivne napore za iniciranjem ili oživljavanjem kolektivnog pregovaranja u više drugih sektora, a od Vlade očekujemo da napokon prepozna društvenu korist kolektivnog pregovaranja i svoju odgovornost da stvori poticajno okruženje", kaže Novosel.

ETUC i SSSH pozvali su nacionalne vlade i institucije EU-a da osiguraju svim radnicima korist od kolektivnog pregovaranja te upozorili da je broj radnika pokrivenih kolektivnim ugovorima od 2000. godine u padu, i to u 22 države članice koje su provodile mjere štednje. "Europski parlament razmatrat će ove jeseni radnu verziju Direktive o primjerenim minimalnim plaćama, koja predviđa da sve države članice u kojima je pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima niža od 70 posto izrade nacionalni akcijski plan kojim će se dosegnuti ta razina pokrivenosti", navodi se u priopćenju.

Zamejnica glavnog tajnika ETUC-a Esther Lynch istaknula je kako EU može još odlučnije i efikasnije djelovati kako bi svi radnici ostvarili pravo kolektivnog pregovaranja, i to kroz onemogućavanje financiranja javnim sredstvima tvrtki koje odbijaju pregovarati sa sindikatima.