c S
Dnevne novosti

U javnoj raspravi program državne potpore ribarstvu vrijedan 50 milijuna kuna

07.03.2022 07:25 ZAGREB, 4. ožujka 2022. (Hina) - Ministarstvo poljoprivrede u petak je u javnu raspravu uputilo program državne potpore ribarstvu vrijedan 50 milijuna kuna, izvijestili su iz Ministarstva.

Tom mjerom, kako navode, predviđena je pomoć ribarima, uzgajivačima i prerađivačima u sektoru ribarstva, zbog poteškoća u poslovanju uslijed epidemije koronavirusa.

Zahtjev za odobrenjem potpore je poslan na notifikaciju Europskoj komisiji, a prethodno je usklađen s paketom mjera Vlade.

Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu, kako pojašnjavaju iz Ministarstva, utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore, a s ciljem pomoći za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, a u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19.

Potpora podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture, uključujući podsektore gospodarskog ribolova na moru, slatkovodne akvakulture i marikulture te prerade proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem ublažavanja gospodarskih i socijalnih negativnih učinaka na sektor,  prvenstveno u smislu osiguravanja likvidnosti za daljnje poslovanje.

Korisnici potpore mogu biti ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru, nositelji dozvole za akvakulturu te subjekti koji obavljaju preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima na području poslovanja s hranom.

Za ostvarivanje potpore korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u 2021. u odnosu na 2018. i/ili 2019. radi covida-19 ili pogođenost pandemijom na neki drugi način, a koji je uzrokovao poteškoće ili nemogućnost poslovanja, navode iz Ministarstva. Javno savjetovanje je otvoreno do 18. ožujka.