c S
Dnevne novosti

Zabrana novog zapošljavanja u javnim i državnim službama

18.03.2022 07:25 ZAGREB, 17. ožujka 2022. (Hina) - Zbog kontinuiteta kontrole zapošljavanja u javnom i državnom sektoru Vlada je u četvrtak donijela odluke o zabrani novog zapošljavanja u državnim i javnim službama na neodređeno i određeno vrijeme, kojima su uređene i iznimke te uvjeti za eventualno novo zapošljavanje.

Zabrana zapošljavanja u državnoj i javnoj službi bila je propisana Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2020., odnosno za 2021. godinu, no ne i Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za ovu godinu.

Stoga je Vlada na sjednici donijela dvije nove odluke - o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama te o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, kao i uredima i drugim stručnim službama Vlade.

Odlukom o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika propisane su i iznimke od zabrane zapošljavanja, kriteriji za zapošljavanje vježbenika te rokovi za raspisivanje javnog natječaja i oglasa za novo zapošljavanje. Ta se odluka primjenjuje i na zapošljavanje u pravosudnim i kaznenim tijelima, stručnoj službi Ustavnog suda i pučke pravobraniteljice te drugih pravobranitelja, ali i drugim tijelima koja se osnivaju radi obavljanja državne službe.

Smanjenje parafiskalnih nameta

Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina kojem je predlagatelj Državna geodetska uprava i dio su provedbe mjera iz Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja.

Izmjenama se, naime, propisuje ukidanje naplate većine stvarnih troškova uporabe podataka za izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika podataka dokumentacije državne izmjere, katastra nekretnina i infrastrukture, registra zgrada, prostornih jedinica i geografskih imena, ostvarenje uvida te za određena postupanja po zahtjevu stranaka, kao i naplata upravnih pristojbi.

Izmjene su poslane u hitnu proceduru kao jedna od mjera koju se Hrvatska obvezala provesti s ciljem pridruživanja Europskom tečajnom mehanizmu (ERM II) i bankovnoj uniji, a rok provedbe mjera za ulazak u ERM II je kraj ožujka.

Na sjednici je prihvaćen i Okvirni sporazum o suradnji Vlade, pravnih fakulteta u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu te  Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Cilj je suradnje potpora i povezivanje stručne, znanstveno-istraživačke i nastavne djelatnosti pravnih fakulteta s radom Vlade i njenih stručnih službi i radnih tijela te tijela državne uprave. Temeljem Sporazuma osnovat će se radna skupina od deset članova u kojoj će Vlada imenovati suvoditelja i četiri člana, a pravni fakulteti i Akademija po jednog člana.