c S
U središtu

Sud EU-a: Pravo potrošača na sniženje ukupnog troška kredita u slučaju prijevremene otplate kredita

14.02.2023 Pravo potrošača u slučaju prijevremene otplate kredita koji se odnosi na nekretnine na sniženje ukupnog troška kredita ne uključuje troškove koji ne ovise o trajanju ugovora. Stoga potrošač može zahtijevati samo sniženje kamata i troškova koji ovise o trajanju kredita.
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 25/23
U Luxembourgu 9. veljače 2023.
Presuda Suda u predmetu C-555/21 | UniCredit Bank Austria

Verein für Konsumenteninformation (VKI), udruga za zaštitu interesa potrošača, pred austrijskim sudovima osporava standardnu ugovornu odredbu kojom se UniCredit Bank Austria koristi u ugovorima o kreditu koji se odnose na nekretnine u slučaju potrošačeve prijevremene otplate kredita. U skladu s tom ugovornom odredbom, u takvom slučaju, kamate i troškovi koji ovise o trajanju kredita razmjerno se smanjuju, dok se „troškovi za obradu koji ne ovise o trajanju kredita, ne nadoknađuju, čak ni razmjerno”.

VKI smatra da se i troškovi koji ne ovise o trajanju kredita moraju razmjerno smanjiti. U tom pogledu on navodi Direktivu 2014/17 o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine. Ona obvezuje države članice da potrošaču osiguraju pravo da, u cijelosti ili djelomice, ispuni svoje obveze prema ugovoru o kreditu prije isteka tog ugovora. Ona predviđa da u takvim slučajevima potrošač ima pravo na sniženje ukupnog troška kredita, koji se sastoji od kamata i troškova za preostalo trajanje ugovora.

Austrijski vrhovni sud uputio je pitanje Sudu s tim u vezi. On želi saznati protivi li se Direktivi 2014/17 nacionalni propis kojim se predviđa da pravo potrošača na sniženje ukupnog troška kredita u slučaju prijevremene otplate kredita uključuje samo kamate i troškove koji ovise o trajanju kredita.

Sud je na to pitanje odgovorio tako da se Direktivi 2014/17 ne protivi takav propis.

Naime, Sud smatra da cilj navedenog prava na sniženje jest prilagoditi ugovor o kreditu s obzirom na okolnosti prijevremene otplate. Stoga to pravo ne uključuje troškove koji se, neovisno o trajanju ugovora, stavljaju na teret potrošaču u korist vjerovnika ili treće osobe na ime usluga koje su već u cijelosti bile izvršene u trenutku prijevremene otplate.

Međutim, kako bi se osigurala zaštita potrošača od zloporabe, na nacionalnim je sudovima da osiguraju da troškovi koji im se, neovisno o trajanju ugovora o kreditu, nameću objektivno nisu naknada vjerovniku za privremeno korištenje kapitalom ili za usluge koje su se u trenutku prijevremene otplate još trebale pružiti potrošaču. U tom pogledu vjerovnik mora dokazati da su troškovi o kojima je riječ ponavljajući.