c S
U središtu

Donesen Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi

10.06.2019 Obzirom da je temeljem Zakona o tržištu rada ("Narodne novine", broj 118/18.) donesen Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi danom njegovog stupanja na snagu prestao je važiti dosadašnji Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona ("Narodne novine", broj 64/12.,118/18., 118/18., 28/19.)


Sadržaj i oblik ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi

Svaki pojedini ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sadrži sljedeće podatke:

1) ime, prezime, osobni identifikacijski broj i adresu stanovanja sezonskog radnika u poljoprivredi

2) dan, mjesec i godinu rada sezonskog radnika u poljoprivredi

3) naziv, OIB i sjedište poslodavca

4) dnevni iznos, način i rok isplate plaće sezonskog radnika u poljoprivredi

5) evidentiran (nalijepljen) vrijednosni kupon

6) naznaku o najdužem trajanju redovitoga radnog dana sezonskog radnika u poljoprivredi i

7) naznaku o najkraćem trajanju stanke, dnevnog i tjednog odmora sezonskog radnika u poljoprivredi.

Također napominjemo da je objavljena Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu ("Narodne novine", broj 116/18.) koja je na snazi od 1. siječnja 2019.  godine.

Istom je  određeno da najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2019. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 90,11 kuna.

Međutim, poslodavac može ugovoreni dnevni iznos plaće sezonskom radniku u poljoprivredi isplatiti u gotovom novcu, time da je sezonski radnik za vrijeme rada obvezan kod sebe posjedovati ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi.

Također se samom predajom i prihvatom vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem (lijepljenjem), smatra da su sezonski radnik u poljoprivredi i poslodavac suglasni sa sadržajem ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi.

Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi

Navedeni ugovor popunjava se na papirnatom Obrascu USP-1 (Prilog 1. Pravilnika), koji je ukoričen u tvrđe korice u kojima se nalazi šesnaest listova, odnosno trideset i dvije stranice, od kojih je 30 unutarnjih stranica istoga sadržaja, time da se navedeni obrazac može kupiti u "Narodnim novinama".

Međutim, ukoliko dođe do gubitka Obrasca USP-1 ili u toj mjeri oštećen da se u njemu upisani podaci više ne mogu čitati, za tekuću kalendarsku godinu može se sklopiti ugovor na drugom takvom Obrascu, a sezonski radnik u poljoprivredi dužan je prilikom dostave podataka o sezonskom radu, nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatke iz drugog ugovora.

Način evidentiranja podataka u ugovoru o sezonskom radu u poljoprivredi

Na prednjoj strani korica Obrasca USP-1 otisnut je tekst »UGOVOR O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI«, dok je na prvoj stranici Obrasca USP-1 otisnut tekst »Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi za ______ godinu«, a ispod toga teksta otisnute su četiri crte na koje sezonski radnik u poljoprivredi upisuje podatke o sadržaju Ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi.

Također je potrebno da svaki poslodavac na unutarnjih 30 stranica Obrasca USP-1, nakon što je iste dogovorio sa sezonskim radnikom u poljoprivredi, a prije početka rada, za svaki redoviti radni dan upisuje podatke (dan, mjesec i godinu rada sezonskog radnika u poljoprivredi, naziv, OIB i sjedište poslodavca, dnevni iznos, način i rok isplate plaće sezonskog radnika u poljoprivredi, time da sezonski radnik u poljoprivredi, nakon preuzimanja od poslodavca, evidentira (naljepljuje) vrijednosni kupon.

Ujedno su na zadnjoj stranici Obrasca USP-1 otisnuti su podaci o najdužem trajanju redovitoga radnog dana sezonskog radnika u poljoprivredi, najkraćem trajanju stanke, dnevnog i tjednog odmora sezonskog radnika u poljoprivredi tijekom kalendarske godine. Poslodavac za sezonske radnike u poljoprivredi nema obvezu voditi evidenciju o radnicima, niti im dostavljati isprave o plaći prema općim propisima o radu.

Alan Vajda, mag. iur.